Política laboral

La política de recursos humans de NOVACT està basada en el conveni col·lectiu estatal d’intervenció social així com en el pacte laboral intern de les treballadores de NOVACT, que millora les condicions laborals dels treballadors recollits en el primer. Tots dos documents estableixen una guia sobre l’enfocament que pretenem adoptar en l’administració de l’equip de NOVACT. El pacte laboral presenta pautes específiques sobre diversos assumptes relacionats amb diferents aspectes de Recursos Humans i drets de les treballadores com ara reclutament, promoció, salaris, vacances, formació, etc. El pacte laboral intern de NOVACT ha estat produït per l’assemblea de treballadores i ratificat per la junta directiva. Es renova cada tres anys.

Podeu consultar el nostre pacte laboral intern aquí.

Podeu consultar el conveni estatal d’intervenció social aquí.