Julia Ojeda

Actualment estic acabant la carrera de Ciències polítiques i gestió pública a la UAB, cursant un semestre a l’universitat Erasmus de Rotterdam. He estat involucrada en el món del lleure infantil a Sabadell fent de monitora a l’esplai Can Colapi. He format part de l’organització AIESEC de Bellaterra, que potencia els voluntariats de gent jove a l’estranger. També he realitzat una estada a Kènia, de voluntariat.
A Novact estic duent a terme unes pràctiques que em permeten participar en el projecte Shock Monitor, centrant-me en la temàtica del Sahara Occidental.