Colaborem a l’informe: Nexes entre la UE i la impunitat de les corporacions

Coincidint amb la quarta sessió de l’OEIGWG -Grup de treball intergovernamental de composició oberta sobre les empreses transnacionals i altres empreses comercials en matèria de drets humans- del Consell de Drets Humans, amb el mandat d’elaborar el Tractat Vinculant de les Nacions Unides per a Empreses Transnacionals en matèria de Drets Humans #BindingTreaty, i amb les accions i la participació de La Campanya Global per Reivindicar la Sobirania dels Pobles, Desmantellar el poder de les empreses transnacionals i Posar fi a la Impunitat (més de 250 organitzacions, moviments socials i col·lectius de 80 països) per quart any consecutiu a Ginebra del 15 al 19 d’octubre, hem col·laborat en la investigació d’un nou informe publicat aquest dilluns.

INFORME “The EU and the corporate impunity nexus. Building the UN Binding Treaty on Transnational Corporations and Human Rights

Durant dècades, les comunitats afectades arreu del planeta han estat resistint al modus operandi de les corporacions transnacionals (TNCs) i d’altres empreses multinacionals als seus territoris i llocs de treball, i han documentat les violacions sistemàtiques de drets humans i deixat constància de la impunitat del poder corporatiu amb la seva lluita per la vida i amb les seves morts. La impunitat dels poders corporatius està, alhora, insertat dins i protegit per l'”arquitectura de la impunitat” que legitima i legalitza la seva activitat.

Aquesta arquitectura ha estat establerta a través dels acords de lliure comerç i d’inversió, la Organizació Mundial del Comerç (OMC), les polítiques d’ajust estructural del Fons Monetari Internacional (FMI), el Banc Mundial i d’altres instruments financers, a més de amb la pressió agressiva dels partenariats públic-privats (PPPs).

Al centre d’aquesta arquitectura, hi trobem el sistema d’Arbitratge de diferències estat-inversor (ISDS), un sistema d’arbitratge privat que permet a les empreses transnacionals demandar als estats allà on s’hagin aprovat noves mesures o polítiques de millora social o protecció medioambiental, que les empreses considerin que amenacen els seus beneficis econòmics futurs. Així, la funció de l’estat com a responsable primari en la defensa de l’interès públic i en la protecció, tant del benestar dels seus ciutadans com del planeta, queda neutralitzada per interessos corporatius.

Paral·lelament al procés a Nacions Unides per a la negociació d’un tractat vinculant que reguli l’activitat de les empreses transnacionals i d’altres empreses multinacionals, la Unió Europea s’ha erigit com a oponent clau a la introducció de regulacions vinculants per aquestes empreses, i en una ferma defensora de les normes voluntàries que, en nombrosos casos, ja han demostrat la seva ineficiència i insuficiència per acabar amb les violacions de drets humans.

Aquest nou informe ha estat una investigació coordinada i impulsada per la xarxa d’observatoris ENCO (European Network of Corporate Observatories), amb diverses organitzacions com el Transnational Institute (TNI), l’Observatoire des multinationales o l’Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) , i amb la col·laboració de, entre d’altres, NOVACT, l’Observatori Shock Monitor i el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, i revela els arguments creats per la Unió Europea per obstruir i oposar-se a l’elaboració d’un tractat vinculant, en línia amb l’argumentació dels grans lobbies industrials del poder corporatiu, i sense adreçar els impactes de les seves polítiques per als pobles i els seus territoris.

 

Violacions de l’empresa G4S als Territoris Palestins Ocupats

L’informe també presenta una serie de casos d’empreses i l’impacte de les seves activitats sobre els drets humans. L’equip d’investigació de l’Observatori Shock Monitor sobre la privatització de la guerra i la seguretat, que monitoreja, analitza i visibilitza les violacions de drets humans perpetrades per la Indústria Militar i de Seguretat Privada, hi presenta el cas de l’empresa G4S i la seva activitat als Territoris Palestins Ocupats.

Aquesta empresa, amb base al Regne Unit, ha expandit internacionalment la seva activitat, gràcies a lucratius contractes amb governs, per a la realització de tasques de seguretat, destacant la detenció de persones migrants, el control de fronteres o la gestió de presons, entre d’altres, dificultant assenyalar i depurar responsabilitats entre governs i corporacions privades quan aquestes activitats violen els drets humans.

G4S ja acumula diverses denúncies i, a través de la seva filial israeliana, s’ha vist implicada en diverses violacions denunciades als Territoris Palestins Ocupats, com la presència de menors en règim d’aïllament en centres de detenció o el maltractament de dones palestines, especialment dones embarassades, en aquests centres. La impunitat que caracteritza les nombroses violacions documentades, alimenta encara més la creació d’un ambient propici  a perpetuar la seva gestió sense que existeixin instruments efectius d’accés a la justícia i rendició de comptes per a les víctimes de la seva activitat.

PODEU DESCARREGAR L‘INFORME COMPLET, AQUÍ.