BARR AL AMAN – Consolidació d’una opinió pública tunisiana ben informada, inclusiva i plural.

 

El projecte BARR AL AMAN té com a objectiu reforçar la pluralitat, la modernització i el professionalisme del sector de la comunicació a Tunísia a través de la millora de la informació de proximitat, la interrelació entre els mitjans de comunicació i els interlocutors socials i el desenvolupament de mitjans de comunicació locals.

Des del 2011, Tunísia ha realitzat importants avanços en la millora de la garantia del dret a la informació i a la llibertat d’expressió. Amb això s’ha promogut un major pluralisme en el sector dels mitjans de comunicació, a més de la reactivació del debat públic en l’esfera mediàtica del país.

El sorgiment de nous projectes i mitjans comunicatius, tant a nivell nacional com – sobretot – a nivell local, ha permès millorar el coneixement de l’entorn polític i social més immediat entre la ciutadania. Això ha estat un punt especialment clau per a un país que, al maig del 2018, celebrava per primera vegada unes eleccions municipals que permetrien la creació d’ajuntaments autònoms  responsables del desenvolupament de polítiques públiques locals.

 

Cicle de formació sobre “Concepció de campanyes de comunicació i transformació social” en Béni Metir

 

Lamentablement, la precària situació financeradel país afecta especialment als nous mitjans de comunicació, els quals encara no han pogut desenvolupar models econòmics sostenibles i, a més, tenen una manca d’infraestructura i d’ajudes governamentals per dur a terme la seva activitat.

Amb la finalitat de superar aquests obstacles, tres organitzacions han dissenyat la iniciativa Barr Al Aman. BARR AL AMAN, especialitzada en la producció de continguts mediàtics per millorar la participació ciutadana en la coproducció de polítiques públiques a nivell  local, regional i nacional. El Consell Audiovisual de Catalunya, organisme regulador de l’espai audiovisual. NOVACT, associació que opera en la intermediació entre la promoció dels drets humans i la mobilització social.

Amb una durada prevista de 20 mesos, el projecte BARR AL AMAN es fixa els següents resultats:

R1. Enfortir les capacitats dels mitjans de comunicació associatius, independents i locals; així com les seves interrelacions amb les organitzacions de la societat civil.

R2. Reforçar l’accés a la informació de proximitat i la producció de continguts mediàtics sobre l’actualitat parlamentària i governamental, amb la finalitat d’enfortir el compromís de la ciutadania amb els valors del pluralisme i la democràcia a Tunísia.

R3. Reforçar la coordinació entre els òrgans consultius i independents del sector mediàtic, els mitjans de comunicació i els interlocutors socials.

En coordinació amb:

Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) y Barr Al Aman 

Aquest projecte és finançat per: