CREUANT FRONTERES Contribuir al respecte dels drets humans de les persones refugiades i migrants que viuen i/o volen arribar a l’Estat

 

Projecte:
Quotidianitats i vulneracions de drets als murs d’Europa i Espanya. Exposició i taller

 

Foto: Taller Formatiu “Sobreviure als Murs” al CC Can Pau Raba de Vic

Promoure la conscienciació i l’apoderament de la ciutadania de la província de Barcelona sobre la problemàtica de les persones refugiades i migrants a través de processos de sensibilització i capacitació per incidir de forma efectiva en la revisió de les lleis d’estrangeria espanyoles i en una nova definició i regulació de “fronteres sud” més segures a nivell europeu.

Facilitar que la ciutadania conegui una realitat silenciada com les causes i els responsables de les migracions, les pràctiques que l’Estat duu a terme davant les entrades de persones migrants i refugiades a l’Estat Espanyol, així com també les vulneracions de drets que es donen durant el trànsit migratori a Espanya i la Unió Europea, i els reptes en els processos d’acollida a nivell local.

Generar processos de consciència social sobre les migracions i els seus motius, així com de les conseqüències de les polítiques espanyola i europea en aquesta matèria, per lluitar contra la discriminació, el racisme i la xenofòbia, i treballar per un canvi de paradigma en la política actual, cap a una legislació que prioritzi la defensa dels drets humans.

Dotar la ciutadania d’eines i estratègies d’acció, tant a nivell comunicatiu com de creació de xarxes i campanyes de sensibilització, que afavoreixin la creació d’accions de mobilització conjunta, a nivell local o nacional

I fer-ho a través de:

  • Exposició fotogràfica i audiovisual “CREUANT FRONTERES A ESPANYA I A EUROPA”
  • Taller formatiu participatiu “SOBREVIURE ALS MURS
  • Exploració i connexió entre actors locals es pretén arribar a totes aquelles institucions, entitats, organitzacions, associacions, mitjans de comunicació i moviments socials del municipi, involucrades o interessades en treballar sobre aquesta matèria, aprofundir en els continguts o reforçar les seves eines de capacitació, mobilització i sensibilització entre la població local.

Les accions s’enmarquen dins el projecte més ampli “Frontera Sud: Reconstrucció del model de fronteres basat en el respecte als drets humans”  fonamentat en la investigació i la recollida de testimonis sobre el terreny, que dona solidesa a les activitats que es realitzen i permet explicar les causes que provoquen les crisis migratòries, les vulneracions durant el trànsit i les situacions derivades de les polítiques europees i espanyoles en matèria d’asil i estrangeria.

 

Projecte en col·laboració amb: Fotomovimiento

Finançament: Diputació de Barcelona