Informe de bones pràctiques internacionals per a l’Observatori per a la Prevenció de l’Extremisme Violent

 

Read this article in ENGLISH

 Oferta de contractació de serveis tècnics: “Elaboració d’un informe de bones pràctiques per a l’Observatori per a la Prevenció del Extremisme Violent” 

Aquesta convocatòria d’oferta tècnica és part del projecte:

 «OPEV. Estratègia de Coordinació, Comunicació i Incidència per a la prevenció  dels extremismes violents a la regió Euro-mediterrània» 

 Objectiu de la missió 

 • Elaborar un informe de bones pràctiques internacionals en la prevenció de totes les formes d’extremisme violent en l’àmbit internacional. Aquestes bones pràctiques hauran de cobrir tant diferents àmbits d’intervenció (recerca, incidència, formació, diàleg intercomunitari, elaboració de narratives alternatives) com a diferents actors executant-les (administracions, acadèmia, societat civil).

Descripció dels serveis sol·licitats i consideracions metodològiques: 

 • Realització d’una revisió de documents sobre les principals pràctiques internacionals de PEV existents. L’objectiu és identificar els principals elements a incorporar en el document, analitzant així els diferents temes abordats i fer una proposició d’esquema del document.  La lectura global de les publicacions de OPEV són obligatòries en aquesta etapa.
 • Elaborar un informe de bones pràctiques. Aquest informe es desenvoluparà en coordinació amb els membres de la OPEV de la regió euro-mediterrània. El document ha d’incloure, almenys, una revisió de continguts generals lligats a la visió de OPEV sobre la prevenció d’extremismes violents, a més d’una adaptació de bones pràctiques existents tant des de diferents àmbits d’intervenció (recerca, incidència, formació, diàleg intercomunitario, elaboració de narratives alternatives) com a diferents actors executant-les (administracions, acadèmia, societat civil).

Lliuraments 

 • Informe de bones pràctiques. Aquest informe es desenvoluparà en coordinació amb els membres de la OPEV de la regió euro-mediterrània. El document ha d’incloure, almenys, una revisió de continguts generals lligats a la visió de OPEV sobre la prevenció d’extremismes violents, a més d’una adaptació de bones pràctiques existents tant des de diferents àmbits d’intervenció (recerca, incidència, formació, diàleg intercomunitario, elaboració de narratives alternatives) com a diferents actors executant-les (administracions, acadèmia, societat civil).

 Tots els documents hauran d’estar en català i  anglès. 

 Elegibilitat dels costos 

El finançament que serà acordat en el marc d’aquesta oferta de proposicions haurà de cobrir exclusivament les despenses relatives a l’execució d’activitats del projecte (costos elegibles). Els costos elegibles (excepte els costes lligats als costos de gestió) deuen ser costos reals i no poden estar establerts sobre una taxa fixa. La relació cost/eficàcia dels costos presentats pels oferents serà avaluat i formarà part dels criteris sobre els quals es basarà la selecció de beneficiaris de subvencions. En definitiva, està en el interès del sol·licitant d’oferir un pressupost realista i una bona relació cost/eficàcia. 

 Durada de la missió 

La durada màxima de la missió és de 90 dies. 

Habilitats requerides 

L’equip de consultoria respondrà el següent perfil: 

 • Disposar d’una llicenciatura en el camp de les ciències socials (sociologia, ciències polítiques, pedagogia, educació, …) i tenir una experiència professional d’almenys 5 anys. En cas de no disposar d’un diploma adaptat, el comitè de selecció examinarà la sol·licitud a partir de l’experiència provada i rellevant de més de 5 anys al costat d’un nivell d’estudis de Batxillerat+2 general.
 • Experiència demostrada en el camp de l’extremisme violent .
 • Experiència comprovable en la redacció de recerques aplicades  (2 anys com a mínim).
 • Disposant de material informàtic (ordinador) per realitzar l’informe.
 • Experiència provada de treball amb organitzacions de la societat civil.
 • Les ofertes de consultors/as independents i empreses especialitzades són benvingudes.

Com aplicar? 

Els candidats han de proporcionar els següents documents per ser elegibles per a la convocatòria: 

 • CV detallat actualitzat; 
 • Còpies d’almenys tres dels seus treballs 
 • Referències certificades; 
 • Oferta financera (impostos inclosos); 
 • Calendari per a l’execució de la missió 

 Documents complementaris que es presentaran OBLIGATÒRIAMENT en el cas dels consultors interessats: 

 • Proposta d’índex del document
 • Proposta de pla de treball del document
 • Pressupost de les proposicions 

 Un comitè de selecció estarà constituït per estudiar les proposicions rebudes en resposta a la oferta. Els criteris que es tindran en compte en triar l’oferta guanyadora són els següents:  

 • Preu (25%) 
 • Qualitat tècnica del treball anterior (20%) 
 • Qualitat de les propostes presentades (30%) 
 • Experiència de la persona (25%) 

Context 

L’extremisme violent s’enfronta als valors d’una societat civil compromesa amb el manteniment de la pau positiva i la promoció de la democràcia, la seguretat humana, la protecció dels drets humans, el desenvolupament sostenible i justícia social. Quan es difon el racisme, la xenofòbia i la discriminació i explotar les creences cínicament religioses, els “extremistes violents” pretenen prendre el poder polític actuant en contra dels drets humans i les llibertats fonamentals. Les seves ideologies poden ser adoptades per individus, grups, corporacions o estats. 

Del 28 al 30 de gener de 2017, la Conferència de Barcelona “Cap a un nou paradigma: prevenció de l’extremisme violent” va acollir a 322 persones que representaven 172 institucions de la societat civil de 22 països de la regió euromediterrània que van participar en un procés participatiu per a la formulació de “la Declaració de Barcelona: Pla d’acció de la societat civil euromediterrània per prevenir totes les formes d’extremisme violent” i el llançament d’una plataforma regional: Observatori per a la prevenció de l’extremisme violent (OPEV). 

En base a les línies estratègiques, OPEV vol : 

 • Qüestionar la definició actual de l’extremisme violent per tal d’incloure dins d’aquesta categoria totes las formes d’extremisme violent. 
 • Deixar en evidència els costos enormes en termes de drets humans que generen les polítiques antiterroristes. 
 • Denunciar l’ús de l’extremisme violent per estigmatitzar els moviments socials i les organitzacions de la societat civil defenent el canvi social i els drets humans. 
 • Reforçar les capacitats locals de prevenció de l’extremisme violent i de resiliència. Amb el objectiu d’identificar, gestionar i donar eficàcia a les col·laboracions locals necessàries per a la prevenció de l’extremisme violent, les organitzacions de la societat civil han d’analitzar els contextos locals per entendre i conduir els processos de construcció de confiança entre els col·laboradors i desenvolupar les capacitats d’estructures endògenes.  
 • Sensibilitzar les institucions educatives, culturals i religioses sobre el rol negatiu dels terroristes i sobre el seu suport. Per això, s’ha de prendre, si és necessari, mesures apropiades contra totes les formes d’intolerància i de discriminació basada en la religió i la fe. 
 • Comprometre els líders locals en la implementació de plataformes de diàleg intra e inter-comunal així com en converses que promouen la tolerància i la comprensió entre la població, i fer entendre el seu rebuig de les doctrines violentes posant el accent en els valors de pau i humanisme inherents a les seves creences. 
 • Promoure les xarxes anti-rumors per combatre l’odi i la intolerància i enfortir la resiliència local en contra dels missatges d’extremisme violent. 
 • Promoure un marc de resposta a l’extremisme violent integrant tots els mitjans pacífics i no violents. La prevenció de totes les formes d’extremisme violent necessita la prevenció de conflictes i la seva resolució, el desenvolupament inclusiu, el respecte dels estàndards dels drets humans i la reforma democràtica.  
 • Exposar com els extremismes violents afecten els ciutadans segons la seva identitat de gènere i la seva orientació sexual per promoure una reflexió crítica respecte el seu rol en la prevenció. 
 • Reforçar la participació de la població jove en la concepció i la difusió de narratives alternatives de prevenció de l’extremisme violent. Aportar noves proves sobre la importància de la contribució dels joves tenint un rol exemplar en la prevenció de la violència, de conflictes i de l’extremisme violent. Donar suport i promoure noves narratives positives sobre el rol dels joves en la prevenció del extremisme violent. 
 • Assegurar que les polítiques públiques per a la prevenció dels extremismes violents no es concentren exclusivament sobre l’extremisme religiós, però que consideren més bé el conjunt de discursos i de comportaments extremistes. El racisme, l’ultranacionalisme i l’extrema dreta son ideologies que representen unes amenaces afavorint l’extremisme violent.  

Presentació del projecte OPEV: 

Un any després de la celebració de la Conferència de Barcelona “Cap a un nou paradigma: Prevenció de l’extremisme violent”, l’Observatori per a la Prevenció del Extremisme Violent (OPEV) – que va ser en un dels resultats del Pla d’Acció – s’està establint a la regió euromediterrània, especialment a Catalunya, Jordània i Tunísia. 

 Aquest projecte té com a objectiu consolidar l’espai de coordinació per a la societat civil al voltant del tema de la Prevenció dels extremismes Violents a través de tres àrees d’intervenció: 

 • Enfortiment de la comunicació i la coordinació general de les organitzacions membres així com la comunicació externa de l’activitat pròpia de OPEV. 
 • Harmonització de la coordinació a nivell local i internacional. Després de la identificació inicial de les causes i els vectors que condueixen a l’extremisme violent a la regió euromediterrània, es realitzarà un treball d’incidència política amb les autoritats locals, regionals i internacionals. 
 • Reforç de capacitats de la societat civil en el camp de PVE de Tunísia, Amman i Barcelona. 

Directrius pel servei tècnic:

Data límit de presentació: 13 de gener de 2019
Abans de les 23:59 (hora local d’Espanya)

Es demana als participants que presentin tots els documents en anglès i/o. 

 Durant la preparació del dossier, els candidats han de revisar detalladament els TdR detalladament. La manca d’informació requerida pot ser una raó de denegació de la proposta. El candidat no pot aprofitar-se dels errors i/o omissions en els TdR, si es constaten errors o omissions, el candidat haurà d’informar l’OPEV.  El candidat haurà d’assumir la totalitat dels costos de preparació i presentació de la proposta. 

 El termini de presentació d’ofertes és el 13 de gener de 2019 abans de les 23:59 hora local espanyola. Envieu el vostre dossier a Núria Millan (nuria@novact.org). Escriviu la següent referència en l’assumpte del correu electrònic: “OPEV BONES PRÀCTIQUES”. Si teniu cap pregunta sobre aquesta convocatòria, contacteu amb Albert Caramés (albert@novact.org). El correu electrònic serà l’únic canal de comunicació amb els candidats. 

 Els consultors escollits utilitzaran el seu material i programari per a l’execució de la missió.  El contingut dels elements gràfics serà comunicat pels responsables del projecte. 

Pots descarregar-te la versió anglesa dels termes de referència AQUÍ