SALAM – Prevenir tota mena d’extremismes violents a Tunísia.

 

La iniciativa SALAM té com a objectiu reforçar el rol de la joventut i de les dones tunisianes en l’elaboració i la implementació d’estratègies per la Prevenció de tota mena d’Extremismes Violents (PEV), la millora de la cohesió social i de la resiliència comunitària.

Els extremismes violents, en les seves múltiples formes i dimensions, són una afronta als valors de la societat civil compromesa amb la manutenció d’una pau positiva i la promoció de la democràcia, la seguretat humana, la protecció dels drets humans, el desenvolupament sostenible i la justícia social.

Del 28 al 30 de gener del 2017, es va celebrar a Barcelona la conferència “Cap a un nou paradigma: Prevenint l’Extremisme Violent”. Aquesta va reunir a 322 representants de 172 ONG i moviments socials de més de 20 països de la regió Euro-Mediterrània. El principal resultat d’aquesta conferència va ser la formulació participativa del Pla d’Acció de la societat civil Euro-Mediterrània per la prevenció de tota mena d’extremismes violents, el qual fixa un full de ruta per al teixit social per fer front a aquest fenomen. Igualment, aquesta conferència va permetre la creació de l’Observatori per la Prevenció dels Extremismes Violents, (OPEV), el qual s’encarrega de vetllar pel cumpliment de Pla d’Acció i afavorir l’intercanvi de bones pràctiques en la matèria.

 

Conferència de Premsa 2018

 

El 22 de febrer del 2017,  més de 60 organitzacions de la societat civil tunisiana van participar en el seminari “Reforçar la resiliència i els discursos alternatius, cap a un pla d’acció tunisià per la prevenció dels extremismes violents”, on es va ressaltar la importància de la creació d’una xarxa de la societat civil i la posada en comú de les accions dutes a terme per les entitats del tercer sector en la PEV. És en aquest context que neix l’OPEV-Tunísia.

Inserit a la dinàmica de l’OPEV, els promotors de la iniciativa “SALAM – Prevenir tota mena d’extremismes violents a Tunísia”, pretenen contribuir en la promoció dels valors democràtics de la pau i la dignitat humana al país a través del reforç de les capacitats dels actors no-estatals en la prevenció dels extremismes violents. Aquest projecte és finançat gràcies a l’Instrument per a Contribuir a l’Estabilitat i la Pau (ICSP) de la Unió Europea a través de la convocatòria EuropeAid/54272/DD/ACT/TN i l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament.

Amb una duració de 30 mesos, SALAM centrarà el seu treball a les regions de Kasserine, Tataouine, Grand Tunis, Medenine i Le Kef, amb la finalitat d’aconseguir els següents resultats:

R1. Reforçar el rol de l’OPEV-Tunísia en la coproducció de les polítiques públiques en la Prevenció dels Extremismes Violents (PEV) i la lluita antiterrorista.

R2. Millorar el coneixement de les causes subjacents dels extremismes violents a les regions de Kasserine, Tataouine, Grand Tunis, Medenine i Le Kef.

R3. Augmentar la participació de les dones i dels joves en la identificació i posada en marxa de polítiques públiques per a la PEV.

R4. Reforçar la resiliència de la joventut enfront dels discursos extremistes violents.

R5. Promoure una estratègia per la prevenció dels extremismes violents en l’àmbit  penitenciari.

 

 Socis:
Gruppo di Volontariato Civile; Association Tunisienne des Femmes Democrates; Ligue Tunisienne de Droits Humains; Union Génerale des Travailleurs Tunisiens; et Free Sight Association.

Amb el suport de: