Oferta de treball: Responsable de comunicació de NOVACT

Límit de presentació de candidatures: 01/02/2019
(aquest procés de selecció ja està tancat).

Data d’incorporació: febrer de 2019

Tipus de contracte: 12 mesos a jornada completa (renovables)

Salari: 23.040€ bruts anuals.

Referència: Ref: COMUNICACIÓ

PRESENTACIÓ DE NOVACT

NOVACT – Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta és una ONGD dedicada a la Construcció de Pau que promou processos de transformació social basats en els drets humans, la justícia i la democràcia a la regió Euro-Mediterrània. Durant més de 15 anys dedicats a la investigació, la incidència i la cooperació internacional, NOVACT ha contribuït a generar ponts entre moviments socials, l’acadèmia i les institucions.

Al llarg de l’última dècada, NOVACT ha guanyat reconeixement internacional com un actor compromès amb moviments de base que s’organitzen per fer front a la violència i la vulneració de drets i per promoure enfocaments alternatius de resolució de conflictes basats en investigacions-acció i el pensament crític.

Creada el 1999 amb el nom de NOVA – Centre per a la Innovació Social, va néixer impulsada per un grup d’antics objectors de consciència a l’exèrcit espanyol durant la dictadura franquista, que van crear l’associació per compartir la seva experiència en la transformació de conflictes amb els pobles i persones que s’organitzaven davant la vulneració dels seus drets.

 

OBJETIU GENERAL DE LA POSICIÓ

Sota la supervisió de la direcció i en col·laboració amb les vocalies de la Junta de Govern, la persona seleccionada serà responsable de garantir que les diferents línies de treball de NOVACT compten amb estratègies comunicatives efectives, pròpies de la comunicació per a la transformació i coherents amb els valors de l’organització. Aquestes estratègies han d’enfortir la comunicació institucional de NOVACT al servei dels objectius marcats en el seu Pla Estratègic 2018-2021.

 

COMPETÈNCIES

El perfil requereix una persona amb àmplia experiència de treball en posicions de comunicació i en el sector de les ONGDs. Cal un bon coneixement sobre les principals línies de treball de NOVACT, la mobilització ciutadana, l’educació per a la ciutadania global i la comunicació per a la transformació. Es requereix una persona amb experiència de treball en equip, en planificació i organització del treball, amb capacitat per a les relacions humanes i assoliment de consensos i amb iniciativa i flexibilitat. Es valoraran coneixements i experiència en l’anàlisi i la construcció de polítiques de pau, drets humans, gènere, seguretat i promoció de la democràcia.

 

RESPONSABILITATS

 • Proposar, dissenyar i posar en marxa les estratègies de comunicació de NOVACT; assegurant la difusió de missatges clars i adaptats als públics objectiu, prioritzant aquells derivats de les accions d’incidència política i social amb la finalitat última de fomentar consciència crítica transformadora en la societat.
 • Coordinar amb les responsables de les diferents àrees, la Junta de Govern i la Codirecció l’estratègia de comunicació institucional de NOVACT.
 • Impulsar accions dirigides a consolidar una narrativa accessible i amb missatges clars que permeti explicar NOVACT i la seva contribució a la justícia global.
 • Donar seguiment comunicatiu a les situacions i contextos sociopolítics, en coordinació amb les responsables d’àrea, on NOVACT executa els seus projectes per fer més comprensibles i accessibles nostres projectes i contribució.
 • Donar seguiment a l’actualitat informativa per tal d’identificar discursos crítics amb l’actuació de NOVACT o que puguin ser d’interès i identificar actors comunicatius afins amb qui teixir aliances i difondre els missatges de NOVACT.
 • Assegurar que la posició de NOVACT és difosa de manera adequada en les campanyes o accions comunicatives conjuntes que es duguin a terme amb altres plataformes socials.
 • Disseny i aplicació de campanyes de màrqueting i campanyes online per a la promoció i difusió de l’entitat.
 • Assegurar que els continguts de la web estan actualitzats de manera constant i en coherència amb l’estratègia de comunicació de NOVACT.
 • Gestió i elaboració dels continguts digitals corporatius de NOVACT (web, mailing, xarxes socials, vídeos, etc.) en coordinació amb el conjunt de l’equip de NOVACT.
 • Anàlisi de l’evolució de les visites i de l’ús de les plataformes digitals. Millora de l’entorn comunicatiu.
 • Promoure i coordinar entrevistes amb els / les portaveus que NOVACT designi en cada moment
 • Assegurar la preparació comunicativa necessària dels portaveus de NOVACT.
 • Donar suport en la redacció i posicionament d’articles d’opinió sobre temes clau.
 • Mantenir relacions adequades i constants amb mitjans de comunicació i periodistes clau amb l’objectiu de consolidar relacions de confiança i plantejar accions conjuntes acords amb els objectius estratègics per posicionar a NOVACT com a interlocutora en qüestions relacionades amb el nostre Pla Estratègic.
 • Atendre les demandes d’informació que es realitzen des dels mitjans de comunicació (entrevistes, articles d’opinió, facilitació de dades o anàlisis, etc.)
 • Coordinar, al costat d’altres persones responsables de comunicació, les accions comunicatives que es duen a terme amb altres xarxes i organitzacions.
 • Donar suport en tasques d’incidència política en determinades àrees.
 • Representar, per delegació, a NOVACT en alguns espais públics com taules rodones i trobades.

REQUISITS:

Es requereix:

 • Formació universitària en Periodisme, Comunicació Audiovisual o experiència assimilable.
 • Amplis coneixements demostrables sobre comunicació transformadora.
 • Bons coneixements de xarxes socials i pàgines webs (WordPress).
 • Nivell alt d’anglès, català i castellà (parlat i escrit.)
 • Mínima experiència de tres anys en llocs similars.
 • Experiència en campanyes de comunicació.
 • Experiència en planificació, organització i treball per objectius / resultats.
 • Experiència en relació amb mitjans de comunicació.
 • Bona capacitat i interès en la comunicació oral i escrita, incloent un bon nivell en la redacció de textos.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat per conèixer, aprendre, interpretar i analitzar el contingut d’estratègies de molt divers àmbit.
 • Facilitat de tracte personal i capacitat per a les relacions humanes.
 • Habilitats de negociació .
 • Capacitat d’iniciativa.

Es valorarà

 • Coneixements de llengua àrab
 • Experiència prèvia de treball en diversos països de la Mediterrània (Ribera Sud).
 • Formació específica en comunicació per al desenvolupament, comunicació transformadora, i gènere i comunicació
 • Coneixements i / o experiència en el seguiment de polítiques en algunes de les prioritats estratègiques de NOVACT.

CONDICIONS LABORALS

 • Contracte d’obra i servei de 12 meses renovable.
 • Jornada laboral: 37,5 hores setmanals, distribuïdes de dilluns a divendres.
 • Salari de 23.040€ bruts anuals.
 • El lloc de treball està situat a Barcelona.
 • Incorporació immediata.
 • La política de recursos humans de NOVACT està subjecta al conveni col·lectiu estatal d’intervenció social.
 • NOVACT ha desenvolupat un pacte laboral intern de les treballadores que millora les condicions laborals recollides en el conveni. El pacte laboral presenta pautes específiques sobre diversos assumptes relacionats amb els Recursos Humans i drets de les treballadores tals com les contractacions, promocions, salaris, vacances, formació, etc.
 • L’organigrama i les condicions laborals de NOVACT es defineixen de forma col·lectiva per l’assemblea de treballadores i és ratificat per la junta directiva. Es renova cada tres anys.

CONTACTE (procés de selecció tancat)

 • Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum vitae i carta de motivació. S’acceptaran candidatures fins a l’1 de febrer de 2019
 • NOVACT promou una política de contractació que assegura la igualtat d’oportunitats entre les persones que presentin candidatures i que no discrimina en les seves pràctiques.
 • Les sol·licituds han d’adjuntar el CV i la carta de motivació. El nom del fitxer ha de coincidir amb el nom de la persona candidata. Ex. “MariaPerezCV” i “MariaPerezCarta”.
 • NOVACT no es fa responsable de la no recepció de candidatures per problemes informàtics.
 • Tan sols es contestarà a les propostes pre-seleccionades. Totes aquelles candidatures que no rebin resposta abans del 15 de febrer han de considerar-se no seleccionades.
 • Aquest procés de selecció ja està tancat.