Federico Dureiko Alentorn

Va estudiar Relacions Internacionals a la Universitat de la República de l’Uruguai. Va ser vo-luntari en el grup Contra-impunitat d’Amnistia Internacional Uruguai (AIU) i el Comitè Exe-cutiu d’AIU. A Barcelona va participar en diferents organitzacions de Drets Humans com l’Observatori Desc, Amnistia Internacional Catalunya i Fundació Bayt al-Thaqafa en temes vinculats a la comunicació i drets socials. Ha treballat també en el projecte de desenvolupa-ment comunitari ‘Barceloneta Proa a la Mar’, en la promoció del comerç de proximitat i l’economia social i solidària. També va participar en l’última edició del Estarter, organitzat per l’IGOP de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on va aprofundir els seus coneixements en ESS. Des de l’any 2018 treballa com a Dinamitzador en l’Assumpció de Comerciants Fem Raval i a l’abril de 2019 va començar a treballar com a tècnic per a la promoció de la moneda ciutada-na REC a NOVACT.