Pla d’Igualtat

Des de Novact creiem que la nostra gestió interna ha d’estar d’acord amb el canvi que volem promoure en les societats amb les quals treballem. Per a això, després d’un treball participatiu de 2 mesos, hem creat aquest PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE I CURES INTERNES com un marc de referència per a determinar les accions a seguir per a poder avançar a reforçar la perspectiva de gènere a nivell intern i impulsar estratègies per a convertir-nos en una organització més horitzontal i equitativa, enfortint el paper de la dona i impulsant altres lideratges dins de l’entitat.

Un pla d’igualtat, amb vigència per als pròxims dos anys (2020-2021), que compleix amb una de les nostres línies estratègiques enfocada a millorar la perspectiva de gènere en l’organització.

El document conté actuacions de formació de l’equip, voluntaris i el Consell de l’entitat, millores de les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar, cures internes y mesures per a assegurar la igualtat des de les fases de selecció fins a l’avaluació del treball realitzat.

Pots consultar el Pla d’Igualtat (en castellà) aquí.