Notícia: Defender a quien Defiende assisteix a l’ONU amb motiu de l’Examen Periòdic Universal a Espanya

Gener, 2020

Defender a quien Defiende en el side-event, organitzat per l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) en la seu del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, a raó de l’Examàmen Periòdic Universal a Espanya.

En l’esdeveniment, la plataforma analitzarà la situació del Dret a la Protesta, així com l’accés a la justícia i l’ús de la força policial durant l’exercici del dret de reunió i manifestació a Espanya. Aquesta vegada serà Cristina Servan, de la APDHA Cadis, la representant de la plataforma en la seu internacional.

Defender a quien Defiend denunciarà la grey deterioració dels drets recollits en l’anomenat Dret a la Protesta (dret de reunió i manifestació, dret a la llibertat d’expressió, dret a la lliure associació i dret a la informació) des de l’aprovació de les lleis mordassa al 2015, després d’haver constatat com les recomanacions realitzades a Espanya en l’anterior Examen Periòdic Universal no solament han estat incomplides, sinó que han empitjorat considerablement.

La plataforma, contribueix al EPU amb un informe que fonamenta jurídicament les vulneracions de drets després de l’aprovació de la Llei de Seguretat Ciutadana i les últimes reformes del Codi Penal. Totes dues legislacions restringeixen i fan callar la protesta social i afecten la pràctica de les defensores i defensors de drets humans sobre la base d’una consideració d’ordre públic i seguretat, no com l’exercici propi de participació política i la legítima defensa de drets vulnerats.

L’informe realitza, a més, una sèrie de propostes i recomanacions que seran abordades durant el debat amb l’objectiu que es vegin reflectides en les recomanacions que el Govern es comprometi a posar en marxa. El 22 de gener Espanya es sotmetrà per tercera vegada a l’Examen Periòdic Universal.

Aquest mecanisme de Nacions Unides emet recomanacions al govern per a millorar la situació dels drets humans, després d’avaluar el seu grau de compliment a partir de la informació facilitada pels òrgans de drets humans de l’ONU, el propi govern i les organitzacions de la societat civil. 

Agenda

  • El cas espanyol. Comparativa amb altres països euro mediterranis.  LUBNA DAWANY,  Euromed Rights.
  • Situació a Catalunya i experiència com a organització afectada. ELENA JIMÉNEZ, Òmnium Cultural.