Informe: Millors pràctiques de PVE a la regió Euro-Mediterrània

Aquest document reuneix les millors pràctiques en l’àmbit de la prevenció de l’extremisme violent (PVE) en tota la regió euromediterrània. El seu objectiu és proporcionar un punt de referència per a conceptualitzar, dissenyar i implementar iniciatives de PVE. Després d’exposar un marc teòric que operacionalitza conceptes clau com extremisme violent, la radicalització o PVE, el treball se centra en l’anàlisi de cinc “àrees d’intervenció”, discutint quines són les millors pràctiques en recerca, incidència, formació, el diàleg intercomunitari i les narratives alternatives. A més, examina críticament dos models (Tunísia i Alemanya) així com dos antimodels (el Marroc i França) en termes de PVE. Finalment, ofereix una sèrie de recomanacions polítiques per a millorar o promoure les millors pràctiques en el camp de la PVE.

Descarrega-ho aqui.