OFERTA DE FEINA: Tècnic/a en comunicació digital

Tancament de la convocatòria: s’entrevistaran candidats/es a mesura que arribin candidatures i es tancarà en el moment que es trobi a la persona que reuneix el perfil adequat (data màxim: 8 de novembre).
Adreça electrònica de contacte: julia.granell@novact.org.
Referència de la plaça: en l’assumpte referencieu “CRDH – Comunicació”.
Tipus de contracte: eventual per les circumstancies de la producció. 2 mesos de prova, als 12 mesos conversió a indefinit.
Jornada complerta: 37.50 hores.
Salari brut anual de 24.900€ bruts anuals en 12 pagues.

Cal enviar CV i carta de motivació, si es vol adjuntar alguna imatge al text, ens l’heu d’enviar únicament en format .jpg

Presentació:

NOVACT és una associació, independent i sense afany de lucre amb seu central a Barcelona i amb oficines a Madrid, Ramallah (Palestina), Tunis (Tunísia) i Amman (Jordània). El nostre objectiu és promoure accions noviolentes de transformació social per defensar els drets humans, promoure la seguretat humana i construir la pau en situacions de conflicte armat i social. Els projectes de cooperació internacional a la regió MagrebMashreq, Est d’Europa i Caucas, es combinen amb estratègies d’incidència politico-social a Catalunya, estat espanyol i resta d’Europa. 

Àrea de treball:

En el marc dels projectes executats a nivell europeu, NOVACT gestiona a través d’una convocatòria de licitació pública, el Centre de Recursos pels Drets Humans (CRDH en endavant) de la Direcció de Drets de Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona. El CRDH és un servei municipal per a la ciutadania, el teixit associatiu i les administracions de la ciutat promogut per la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania que treballa per la prevenció, el respecte i la protecció dels drets humans a la ciutat, sota els principis d’igualtat i no-discriminació.  

Descripció general: 

El Centre de Recursos en Drets Humans (CRDH) de l’Ajuntament de Barcelona necessita incorporar una persona tècnica de comunicació digital especialista en gestió de xarxes socials. La  comunicació  ha  de  tenir  un  doble  objectiu:  donar  a  conèixer  el  Centre  de  Recursos  en Drets Humans i els serveis que ofereix, així com promoure el coneixement dels drets humans a la ciutat. Per fer-ho, la persona tècnica es centrarà en la gestió de les xarxes socials de la Direcció de Drets de Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona (compte de twitter de Barcelona Ciutat de Drets) així com de les del CRDH. Serà per tant essencial un coneixement extens de comunicació digital i àmplia experiència com a “community manager”.

Funcions:

 • Gestionar les xarxes socials de la Direcció de Drets de Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona i les xarxes del propi CRDH i elaborar continguts (articles, notícies, campanyes).
 • Executar l’estratègia de comunicació del CRDH; assegurant la difusió de missatges clars i adaptats als públics objectiu, prioritzant aquells derivats de les accions del propi centre.
 • Impulsar accions dirigides a consolidar una narrativa accessible i amb missatges clars que permeti explicar la feina del CRDH i la contribució als drets humans de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Donar seguiment a l’actualitat informativa per tal d’identificar discursos crítics amb l’actuació del CRDH o que puguin ser d’interès i identificar actors comunicatius afins amb qui teixir aliances i difondre els missatges.
 • Assegurar que la posició del CRDH és difosa de manera adequada en les campanyes o accions comunicatives conjuntes que es duguin a terme amb altres plataformes socials en col·laboració amb els responsables de comunicació de l’Ajuntament.
 • Elaboració de material comunicatiu propi per donar a conèixer el CRDH, tant imprès com virtual.
 • Disseny i aplicació de campanyes per a la promoció i difusió de drets humans a la ciutat i de les pròpies activitats del CRDH.
 • Assegurar que els continguts de la web estan actualitzats de manera constant i en coherència amb l’estratègia de comunicació.
 • Anàlisi de l’evolució de les visites i de l’ús de les plataformes digitals. Millora de l’entorn comunicatiu.
 • Donar suport en la redacció i posicionament d’articles d’opinió sobre temes clau.
 • Coordinar, al costat d’altres persones responsables de comunicació, les accions comunicatives que es duen a terme amb altres xarxes i organitzacions i participar dels diferents espais de coordinació de la Direcció.

Requisits:

 •  Titulació universitària en Periodisme, Ciències de la Comunicació, Publicitat i Relacions públiques o similar.
 • Coneixements i experiència en matèria de comunicació (mínim 2 anys).
 • Coneixements de gestió d’eines de comunicació 2.0 – xarxes socials i web (wordpress).
 • Experiència en campanyes de comunicació.
 • Experiència en planificació, organització i treball per objectius / resultats.
 • Coneixements i experiència en matèria de drets humans.
 • Coneixements sobre les dinàmiques polítiques i socials a Barcelona.
 • Excel·lent nivell oral i escrit (demostrable) de la llengua catalana, castellana i anglesa.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat per conèixer, aprendre, interpretar i analitzar el contingut d’estratègies de molt divers àmbit.
 • Facilitat de tracte personal i capacitat per a les relacions humanes.
 • Habilitats de negociació.
 • Capacitat d’iniciativa.

Es valorarà:

 • Estudis de postgrau en drets humans, relacions internacionals, migracions, seguretat internacional i construcció de pau i/o similar
 • Coneixements de la llengua francesa i/o àrab
 • Participació en moviments socials, col·lectius i/o organitzacions de la societat civil enfocades en la defensa dels drets humans i la transformació social