OFERTA DE FEINA: Coordinació del Centre de Recursos en Drets Humans

Oficina: Barcelona
Incorporació prevista: Immediata (febrer 2021)
Jornada: 37.50 hores
Salari: 26.000 € bruts anuals en 12 pagues
Tipus de contracte: 2 mesos de prova, als 12 mesos conversió a indefinit

Àrea de treball

NOVACT (www.novact.org) és una associació, independent i sense afany de lucre amb seu central a Barcelona i amb oficines a Madrid, Ramallah (Palestina), Tunis (Tunísia) i Amman (Jordània). El nostre objectiu és promoure accions noviolentes de transformació social per defensar els drets humans, promoure la seguretat humana i construir la pau en situacions de conflicte armat i social. Els projectes de cooperació internacional a la regió Magreb, Mashreq, Est d’Europa i Caucas, es combinen amb estratègies d’incidència politico-social a Catalunya, estat espanyol i resta d’Europa.

En el marc dels projectes executats a nivell europeu, NOVACT gestiona a través d’una convocatòria de licitació pública, el Centre de Recursos pels Drets Humans (CRDH en endavant) de la Direcció de Drets de Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona. El CRDH és un servei municipal per a la ciutadania, el teixit associatiu i les administracions de la ciutat promogut per la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania que treballa per la prevenció, el respecte i la protecció dels drets humans a la ciutat, sota els principis d’igualtat i no-discriminació.

Rol

El rol de persona coordinadora del CRDH demana una combinació adequada entre un perfil coneixedor del sistema local i internacional de drets humans, experiència en gestió de projectes i equips i un bon coneixement sobre polítiques públiques i governança. Respecte a la gestió de projectes es fa especialment rellevant pel que fa a la coordinació de xarxes internacionals com ECCAR, co-coordinada pel CRDH, o la participació en altres xarxes. La coordinació serà responsable de les bones relacions entre l’entitat gestora del contracte, Novact, i la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat. La coordinació també representarà quan escaigui el CRDH en actes públics, elaborarà informes sobre drets humans, treballarà amb les entitats de la ciutat o participarà en xerrades i conferències.

Funcions i responsabilitats

 • Assegurar el compliment del pla de treball del CRDH optimitzant els recursos a l’abast del Centre, coordinant de manera efectiva els recursos humans del CRDH i coordinant amb l’Ajuntament de Barcelona per garantir les directrius de política pública que marqui el consistori en relació al contracte de licitació.
 • Realitzar les tasques de coordinació i seguiment de les xarxes internacionals en les que participa el CRDH, especialment la xarxa ECCAR de la qual l’Ajuntament de Barcelona és responsable de la seva Oficina tècnica (amb gestió del CRDH) juntament amb l’Ajuntament de la ciutat alemanya de Heidelberg.
 • Representar el CRDH en actes públics quan escaigui.
 • Fer el seguiment dels diversos mecanismes de garantia dels drets humans contemplat en els diversos convenis, pactes internacionals i tractats de drets humans.
 • Elaborar informes sobre drets humans a nivell local i internacional.
 • Revisar les millors pràctiques a nivell de gestió municipal dels drets humans en altres ciutats i elaborar informes i/o propostes segons aquestes pràctiques.
 • Oferir suport i assessorament a la persona tècnica responsable en l’elaboració d’informes en matèria de no discriminació i igualtat destacant l’informe anual que realitza el CRDH i l’OND per a la Taula d’Entitats d’atenció a víctimes de discriminació sobre la situació de la discriminació a Barcelona.
 • Participar quan escaigui en la Taula d’Entitats d’atenció a víctimes de discriminació i suport individual a les entitats membre en matèria de no discriminació i drets humans.
 • Assessorar les entitats de la societat civil de la ciutat en matèria de drets humans.
 • Vetllar perquè l’enfocament de drets humans sigui present en els instruments normatius de la ciutat especialment aquells de caràcter operatiu com ara els procediments operatius o els decrets.
 • Col·laboració en el disseny de polítiques municipals en relació al racisme, l’islamofòbia, l’antigitanisme i en general qualsevol política anti-discriminació municipal.
 • Oferir assessorament a l’Ajuntament en matèria de drets humans i no discriminació quan escaigui.
 • Organització de conferències, cursos i seminaris en matèria de drets humans.
 • Oferir cursos com a docent en el marc de les formacions internes de l’Ajuntament de Barcelona i eventualment participació en xerrades externes.

Perfil requerit

Per tal de ser considerada per aquesta candidatura és necessari demostrar:

 • Titulació universitària en Ciències Polítiques, Dret, Relacions Internacionals, Sociologia o similars.
 • Coneixement aprofundit en la normativa jurídica sobre drets humans així com en les polítiques públiques municipals sobre aquests principis.
 • Coneixement del funcionament de l’administració local tant en els seus procediments de presa de decisions normativa com en el funcionament de la presa de decisions administrativa.
 • Coneixement dels instruments de prevenció i garantia de drets fonamentals a nivell municipal, autonòmic, estatal i internacional.
 • Experiència en gestió d’equips i pressupostos.
 • Excel·lent capacitat analítica: facilitat per comprendre fenòmens complexos, lògiques d’actors, anàlisi de dades quantitatives, anàlisi de casos pràctics, etc.
 • Coneixements i experiència en matèria de drets humans.
 • Coneixements sobre les dinàmiques polítiques i socials a Barcelona.
 • Excel·lent expressió escrita i capacitat de redacció.
 • Nivell alt de llengua anglesa, catalana i castellana.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Proactivitat en proposar idees i prendre iniciatives pròpies.
 • Capacitat per conèixer, aprendre, interpretar i analitzar el contingut d’estratègies de molt divers àmbit.
 • Facilitat de tracte personal i capacitat per a les relacions humanes.

Es valorarà:

 • Estudis de màster i postgrau en matèria de drets humans, relacions internacionals, estudis europeus, dret local, polítiques públiques, seguretat internacional o qualsevol temàtica que pugui reforçar la candidatura.
 • Experiència laboral en projectes o serveis de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Coneixement d’altres llengües especialment el francès i/o àrab.
 • Participació en moviments socials, col·lectius i/o organitzacions de la societat civil enfocades en la defensa dels drets humans i la transformació social.

Presentació candidatura i contacte

Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum vitae i carta de motivació a asier@novact.org referenciant “CRDH – Coordinació” en l’asumpte.

Data límit per rebre candidatures: diumenge, 24 de gener 2021 (inclòs)
Degut al volum de feina actual no es podran atendre preguntes i consultes específiques sobre la plaça. Es contactaran només amb les persones pre-seleccionades. El procés de selecció es donarà per finalitzat el 5 de febrer de 2021.

NOVACT promou una política de contractació que assegura la igualtat d’oportunitats dels i les candidates i que no discrimina en les seves pràctiques.