Crida a l’Acció: Suma’t a la campanya “Dones Palestines rere les reixes d’Israel”

espacio

Suma’t a la llista d’Adhesions: https://forms.gle/7DxBr9DEfez1j9bD6

Coneix els casos de #KhalidaJarrar  #KhitamAlSaafin  #IsraaJaabees  #ElyaaAbuHijleh: https://bit.ly/3uPFxkd

Publica la campanya a la teva pàgina web

Comparteix a Xarxes Socials els Materials de Campanya: https://bit.ly/3uH9BP4

Utilitza els hashtags:
#Palestinian_Women_Under_ArbitraryDetention
#For_Their_Freedom
#AgainstMilitaryCourts

Inscriu-te al webinar sobre el cas de Khitam Sa’afin
Dijous 29 d’Abril, 19h (horari Catalunya):
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uZcqw0BtR0eo9RNxdk-B0A

espacio

“Dones Palestines Rere les Reixes d’Israel”  

 • Des de l’inici de l’ocupació, més de 10.000 dones palestines han estat arrestades i detingudes per les forces d’ocupació israelianes (IOF).
  espacio
 • En l’últim any, i a l’igual que en anys anteriors, les dones i nenes palestines són arrestades rutinàriament als carrers, en els llocs de control militars israelians i durant violentes batudes nocturnes a casa seva.
  espacio
 • 37 dones palestines segueixen recloses en presons i centres de detenció israelians, incloses mares, ferides, malaltes i detingudes administratives sense càrrecs ni judici.
  espacio
 • Les dones palestines són sotmeses a moltes formes de maltractament físic i psicològic durant els processos d’arrest, detenció, interrogatori i empresonament.
  espacio
 • Israel, la potència ocupant, continua deportant sistemàtica i il·legalment als i les presoneres palestines fora dels Territoris Palestins Ocupats. Aquests trasllats, il·lícits segons el DIH, s’utilitzen com a eina per controlar als / les preses i les seves famílies, creant “barreres importants per a les seves famílies”, segons l’ONU.

Les dones palestines a les presons israelianes representen totes les facetes de la societat. A les presons de la potència ocupant hi ha dones parlamentàries, professores, estudiants, activistes, líders socials i polítiques, feministes, periodistes, mares i filles, simplement per exercir els seus drets civils i polítics fonamentals i manifestar la seva oposició al règim de colonització i apartheid ‘ Israel, encarnat en una miríada de polítiques i mesures injustes contra els i les palestines.

Cap palestí o palestina està exempt de la política israeliana d’arrest i detenció arbitraris, intimidació, càstig, amenaces i fins i tot tortura i maltractaments mentre es troba sota custòdia, independentment del seu sexe o edat. Israel ha emprat durant molt de temps diferents tàctiques per acabar amb totes les formes de resistència noviolenta palestina i de reivindicació cap al respecte i exercici dels drets humans bàsics, fins i tot mitjançant arrestos arbitraris i detencions administratives.

La majoria dels i les palestines encausades, s’enfronten a un judici en tribunals militars israelians, on la taxa de condemnes és de fins al 99% dels i les acusades i on la majoria de les formes d’expressió política i protesta de la societat civil palestina són criminalitzades i processades sota l’Ordre militar 101 (emesa pel comandant militar israeliana dos mesos després de l’ocupació, a l’agost de 1967). Activitats com organitzar i participar en protestes, assemblees, processons o vigílies, onejar banderes i altres símbols polítics, imprimir i distribuir material polític i qualsevol acte per influir en l’opinió pública es consideren “incitació política”. Totes les formes d’organització política, inclosos els partits polítics i els moviments estudiantils, també són criminalitzades i perseguides per Israel.

L’ocupació israeliana utilitza la detenció administrativa (AD, per les sigles en anglès) com una altra política per augmentar el seu control sobre els i les palestines i mantenir l’ocupació il·legal i el règim d’apartheid. La detenció administrativa és la detenció d’una persona sense càrrecs, en base a informació secreta i per temps indefinit, impossibilitant un judici just i amb garanties processals segons els estàndards internacionals, ja que ni els/les detingudes ni els seus advocats/des tenen coneixement dels càrrecs, impedint la capacitat dels i les palestines per defensar-se.

440 presoners i presoneres palestines es troben actualment en detenció administrativa. L’ús arbitrari de l’AD és una violació greu del Dret Internacional Humanitari i dels Drets Humans, en particular els articles 66, 72 i 78 dell Quart Conveni de Ginebra, que atorguen a les persones protegides el dret a un judici just llevat que existeixin “raons imperioses de seguretat”. Reconeixent el seu “ús promiscu” per part de les autoritats israelianes, el relator especial de l’ONU, Michael lynk, va emetre recentment una declaració en la qual instava Israel a “abolir la seva pràctica de detenció administrativa, alliberar els detinguts que actualment té i seguir estrictament el dret internacional en l’aplicació de les seves operacions de seguretat “.

Les dones presoneres palestines recloses arbitràriament en presons israelianes i condemnades injustament pels tribunals militars israelians estan subjectes a dures condicions de vida, aïllament, negligència mèdica i violacions contínues dels seus drets humans en contra de el Dret Internacional Humanitari i dels Drets Humans.

4 casos de “Dones Palestines rere les reixes d’Israel”               

#KhalidaJarrar
Criminalització de l’activisme polític  per part d’Israel: el cas de Khalida Jarrar

#KhitamAlSaafin
Persecució d’Israel a feministes i Defensores de DDHH: el cas de Khitam Al-Saafin

#IsraaJaabees
Negar a les preses palestines el dret a l’atenció mèdica: el cas d’Israa Ja’abees

#ElyaaAbuHijleh
Criminalitzant les estudiants universitàries palestines: el cas d’Elyaa Abu Hijleh

espacio

Crida a l’acció

Instem a la comunitat internacional a denunciar la situació dels presoners palestins, concretament de les dones palestines recloses arbitràriament i subjectes a la política il·legal de detenció administrativa d’Israel. Israel ha de posar fi a la seva pràctica sistèmica de detenció arbitrària i persecució de dones palestines; mares, líders, activistes polítiques, feministes, estudiants.

En aquest marc, denunciem les violacions sistemàtiques i en curs de el dret internacional comeses a les presons israelianes contra els i les preses polítiques palestines, i fem una crida a la comunitat internacional, específicament a la Unió Europea i els seus Estats Membres, a:

 • Instar Israel a alliberar tots els presoners polítics palestins, incloses les dones presoneres i detingudes palestines, i posar fi a la persecució de dones líders polítiques, activistes de moviments feministes i estudiantils i defensores dels drets humans, incloent l‘alliberament de totes les persones sota detenció administrativa, detingudes indefinidament sense càrrecs ni judici, en contra del Dret Internacional.
  espacio
 • Instar Israel a garantir la protecció de totes les persones presoneres i detingudes palestines sota la seva custòdia i salvaguardar els seus drets a la salut, la vida i el benestar, garantits per les disposicions de el Dret Internacional Humanitari i dels Drets Humans, especialment durant una situació d’emergència sanitària i pandèmia.
  espacio
 • Condemnar en una declaració pública la pràctica israeliana de detenció administrativa contra activistes i defensores dels drets humans palestines, com Khitam Al-Saafin.
  espacio
 • Prendre mesures concretes, inclosa la ruptura amb qualsevol acord d’associació amb l’estat d’Israel, fins que aquest compleixi amb les seves obligacions en virtut del Dret Internacional cap a la població palestina protegida.
  espacio
 • Donar suport a les iniciatives que promouen la participació activa i efectiva de les dones palestines per contrarestar i posar fi a l’ocupació perllongada d’Israel i en el procés de consolidació de la pau segons dicta la Resolució 1325 de l’ONU.

A més, demanem a la societat civil de tot Europa:

 • Instar als seus governs nacionals i locals a reforçar les crides a l’acció enumerades anteriorment, exigint l’alliberament i protecció de les persones presoneres palestines, incloses les dones presoneres i aquelles que es troben en detenció administrativa;
  espacio
 • Escriure una carta a l’Alt Representant / Vicepresident Josep Borrell i a la representant especial de la UE per al MEPP (Procés de Pau a l’Orient Mitjà), Susanna Terstal, instant-los a prendre mesures davant la difícil situació de les persones presoneres palestines i contra la pràctica sistèmica de la detenció administrativa contra la població palestina, incloses les dones palestines i les defensores dels drets humans; i demanant l’alliberament de totes les detingudes administrativament, sense judici ni càrrecs.