Agenda: La intel·ligència artificial, un instrument per a la justícia global

El passat 22 d’abril es va dur a terme el seminari de cocreació en intel·ligència artificial i cooperació internacional amb la col·laboració de la FAS, NOVACT i ACCD.

El passat 22 d’abril, la Fundació Autònoma Solidària conjuntament amb NOVACT i amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament va organitzar l’esdeveniment “JustícIA Global: reptes i oportunitats, seminari de cocreació en intel·ligència artificial i cooperació internacional” on van participar organitzacions de la societat civil organitzada, universitats, i centres de recerca tecnològica.

La generació d’aquest espai de cocreació sorgeix del convenciment que la Intel·ligència Artificial (IA) ha de posar-se a disposició de la justícia global. Les tecnologies digitals transformen ràpidament el món i projecten un potencial enorme en la millora de l’eficiència i en l’ampliació de l’impacte de les iniciatives de desenvolupament sostenible. Tanmateix, els riscos del seu mal ús sobre els drets de les persones son també una realitat. És per això que el sector de la cooperació internacional ha de fer ús de les oportunitats i potencialitats que ofereix la dimensió digital sobre una base ètica consolidada.

Seguint les propostes sorgides al cicle #DigitalOrganising i partint d’experiències de treball multidisciplinari prèvies, el Seminari va esdevenir espai de trobada i treball conjunt entre agents clau, organitzats en dues seccions diferenciades. Primerament, un espai d’aprenentatge sobre l’estat i els usos de la IA en l’àmbit de la cooperació internacional i, en segon lloc, un espai de debat sobre els reptes i oportunitats d’incorporar la IA en iniciatives del món de la justícia social, així com de mapatge de propers passos per a la incorporació de la tecnologia de digital al sector de la cooperació al desenvolupament a Catalunya.

Les conclusions de la trobada indiquen la necessitat d’apoderar el conjunt d’agents socials per assegurar una IA on els drets humans estiguin al centre, fomentar la transparència i la promoció d’equips interdisciplinaris en el disseny d’algoritmes que garanteixin l’absència de biaixos, així com fomentar la posada a disposició de la IA per acabar amb les desigualtats. El Seminari assenyala la voluntat de coordinació d’accions, estratègies i plans de treballs entre administració pública, ONGDs i acadèmia per a la incorporació de la IA a l’àmbit de la cooperació internacional.

Algunes de les institucions i organitzacions que van participar del Seminari son: l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la Direcció General de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, el Servei de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona, LaFede.cat, Algorights, Open Society Foundation, l’Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània, l’EURECAT, l’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de la UDG, el Centre de Visió per Computador de la UAB i l’ Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial de la UAB.

Aquesta activitat forma part d’un programa més ampli sobre la “Promoció del rol de la societat civil siriana, jordana, kurda i catalana en la transformació de les causes del conflicte de Síria a través d’estratègies integrals per a la PEV amb enfocament de gènere”, finançat per l’ACCD.