OFERTA DE FEINA: Responsable de persones i processos administratius

Data límit de presentació de candidatures: fins al 2021.09.27 (inclòs)
Tipus de contracte: Contracte indefinit amb 6 mesos de prova
Jornada completa: 37,5 hores setmanals
Salari brut: segons escala salarial de NOVACT. Conveni i escala disponible a https://novact.org/2018/09/politica-laboral/?lang=es
Ubicació: Barcelona. Oficina central de NOVACT
Referència: PERSADMIN-2021
Correu electrònic de contacte: marouan@novact.org
Incorporació prevista: octubre 2021

Sobre NOVACT

NOVACT és una associació independent i sense ànim de lucre amb seu central a Barcelona i amb oficines a Madrid, Càceres, Ramallah (Palestina), Tunis (Tunísia), campaments de refugiats sahrauís de Tindouf (Algèria) i Amman (Jordània). El nostre objectiu és promoure accions noviolentes dirigides a la transformació social, la defensa dels drets humans, la seguretat humana i la justícia social. Els projectes de cooperació internacional de l’organització a les regions de Maghreb, Mashreq, i Est d’Europa es combinen amb estratègies d’incidència política i social a Catalunya, Espanya i resta d’Europa.

Donem molta importància a la feina amb moviments socials, així com a les seves necessitats, intentant fer de pont entre demandes socials i institucions.

Transversalitzem la perspectiva de gènere a totes les nostres activitats, projectes i funcionament intern per tant en cadascuna de les nostres ofertes laborals, la sensibilitat i enteniment d’aquesta visió és fonamental per a les candidatures.

Funcions i responsabilitats

Sota la supervisió del Director de persones i finances de NOVACT, la persona seleccionada s’encarregarà d’implementar el pacte laboral de NOVACT i donar resposta a les necessitats en la gestió de persones, així com el seguiment i implementació de processos per a un correcte seguiment comptable, control pressupostari i gestió financera dels projectes de NOVACT i la gestió administrativa de l’associació en coordinació amb l’equip de persones i finances i les oficines locals.

 • La posició implica ser responsable del bon funcionament administratiu, comptable, fiscal i dels recursos humans de NOVACT i la coordinació d’un suport comptable, fiscal i dels recursos humans de NOVACT. La posició implica la coordinació amb l’assessoria laboral i fiscal de NOVACT i la coordinació d’un suport comptable, gestor de seu i tècnics financers a les seu de NOVACT internacionals.
 • Supervisió i Introducció de dades, registre i seguiment comptable de despeses (Dades administratives de projectes, pagaments, cobraments, inventari).
 • Preparació i producció de la documentació necessària per elaborar els comptes anuals i per atendre les necessitats les auditories anuals en seu i a les oficines de NOVACT en terreny.
 • Definir els processos administratius de l’entitat.
 • Elaborar i proporcionar la informació comptable per a la justificació econòmica dels projectes.
 • Preparació del pressupost anual de NOVACT i seguiment trimestral.
 • Acompanyament dels responsables de gestió econòmica a terreny per al compliment dels processos interns en matèria comptable, fiscal i administrativa.
 • Formació en l’ús de les eines administratives al personal administratiu.
 • Executar transferències i pagaments.
 • Supervisar la realització periòdica de la conciliació bancària.
 • Seguiment de tresoreria de l’entitat i de les obligacions i les liquidacions fiscals i tributaris (IVA, IRPF, etc.) i el control de pagament dels mateixos.
 • Gestió de persones (RRHH), de les contractacions, de la cura de l’oficina i garantir el compliment de les normes sobre els riscos laborals en el centre de treball.
 • Gestió del control horari del personal.
 • Pagament de nòmines, assegurances socials, control i seguiment de pagaments i cobraments de subvencions.
 • Desenvolupament, manteniment, guarda i custòdia de l’arxiu físic i numèric en coordinació amb el directes de sistemes.
 • Altres tasques que siguin sol·licitades pel personal de projectes que resultin necessàries per al correcte funcionament de l’àrea en particular i de l’entitat en general.
 • Suport a la gestió i resolució d’incidències i requeriments de l’administració.

Perfil

Per tal de ser considerat per aquesta candidatura és necessari demostrar:

 • 5 anys d’experiència en posicions similars.
 • Formació i experiència en comptabilitat i administració.
 • Coneixement d’eines ofimàtiques comptables (ERP, SAP B1 es un plus).
 • Coneixement de comptabilitat analítica.
 • Coneixements d’Excel i Taules dinàmiques.
 • Actitud proactiva, flexibilitat i adaptable a canvis.
 • Català, Castellà, anglès obligatoris.
 • Experiència en cooperació internacional.
 • Persona íntegra amb sòlids valors personals, alineada amb la nostra missió

Les següents qualificacions es valoraran:

 • Coneixements usuari de SAP Business One.
 • Francès i/o Àrab.
 • Coneixements d’ACCESS.
 • Experiència en el cicle de gestió comptable, de projectes i control de pressupostos.

Contacte

Les persones interessades han d’enviar el seu CV junt amb una carta de motivació al correu marouan@novact.org. Es demana incloure a l’assumpte del correu: PERSADMIN-2021.

S’acceptaran candidatures fins al 27 de setembre de 2021.

Si hi ha qualsevol dubte podeu escriure al mateix correu electrònic o contactar-nos al telèfon: 935 514 714 (preguntar per Marouan Sakr)