Auditoria Tunísia 2020

Aquí es pot trobar l’informe de l’auditoria de NOVACT a Tunísia.
Descarrega el document (en francés, Audit et Etats Financiers 2020 – Novact Tunisie).