OFERTA TÈCNICA: “Avaluació final del projecte “SARP Frontera Sud: Sistema d’Alerta i Resposta Primerenca pels drets de les persones migrants”

Oferta de contractació de serveis tècnics: “Avaluació final del projecte “SARP Frontera Sud: Sistema d’Alerta i Resposta Primerenca pels drets de les persones migrants”

Objectiu de la missió

El projecte “SARP Frontera Sud: Sistema d’Alerta i Resposta Primerenca pels drets de les persones migrants” preveu la realització d’una avaluació final mixta-participativa, amb èmfasi en el procés d’articulació i execució entre les organitzacions implicades, així com en les estratègies emprades per a la consecució de resultats.

Descripció dels serveis sol·licitats i consideracions metodològiques:
• Valorar el nivell d’acompliment, descriure la composició i l’estat i avaluar l’eficàcia i eficiència del treball en xarxa relatiu a A.2.1.: Creació i activació d´un sistema de monitoratge i sistematizació de vulneracions de drets a Frontera Sud.
• Descriure, avaluar en abast i eficiència i oferir recomanacions de millora pel que fa a A2.1.1.: Desenvolupament infraestructura de monitoratge i informació del Sistema d’Alerta i Resposta Primerenca.
• Valorar la idoneïtat de les estratègies de comunicació i coordinació entre entitats que treballen en xarxa en el monitoratge de drets humans a la Frontera Sud, amb relació a A2.1.2.: Creació de l’estructura d’intercanvi i l’obertura dels canals de comunicació entre les entitats.
• Valorar la pertinença, metodologia i impacte d’A.2.3. Elaboració d’un informe anual sobre la situació de vulneració de drets humans en la frontera sud-occidental d’Europa.

Lliuraments

 • Un informe complet de l’avaluació final, amb recomanacions
 • Un resum executiu, de màxim 6 pàgines.
 • Un pla d’acció per a la implementació de les recomanacions realitzades (Pla de recomanacions)

Pressupost

El cost màxim estipulat per a l’avaluació és de 5.250 € IVA inclòs.

Durada de la missió

La durada màxima de la missió és de 90 dies, entre l’1 d’Octubre i el 31 de Desembre.

Perfil de l’equip avaluador

L’equip de consultoria respondrà el següent perfil:

 • Comprovada capacitat tècnica i experiència d’almenys 3 anys en la realització de treballs anteriors similars a aquest, especialment en drets humans i el EGBDH.
 • Gran coneixement i maneig (demostrable) de metodologies d’avaluació i recerca social.
 • Familiaritat amb diferents metodologies d’avaluació i els altres factors relacionats amb avaluacions a nivell d’incidència / opinió pública.
 • Coneixement del context de la zona d’intervenció del projecte.
 • Capacitat d’anàlisi per a identificar els punts forts i àrees de millora, així com els aspectes crítics de la realitat analitzada i la intervenció del projecte basat en un enfocament de drets.
 • Coneixements i sensibilitat sobre enfocaments de gènere i enfocament de drets en els projectes de desenvolupament.

Com aplicar?

La data límit per a la presentació d’ofertes és el 29 de setembre de 2023 abans de les 20.00. Els licitadors i les licitadores hauran d’enviar l’expedient de sol·licitud per correu electrònic a thais@novact.org. L’expedient de sol·licitud ha d’incloure, com a mínim, una còpia dels següents documents:

 • Nota metodològica sobre com es durà a terme l’avaluació (màxim 2 pàgines).
 • CV amb indicació dels treballs anteriors realitzats en el mateix àmbit o regió.
 • Almenys, 3 contactes de referència de treballs anteriors.

S’avaluarà positivament si s’adjunten treballs passats que guardin relació amb alguns dels criteris establerts en aquest apartat (especificant al fet que criteri o criteris fa referència).

Si us plau, escrigui la següent referència en l’assumpte del correu electrònic: “SARP: Avaluació final”.

Si té alguna pregunta sobre aquesta convocatòria de serveis, posi’s en contacte amb thais@novact.org. El correu electrònic serà l’únic canal de comunicació amb els sol·licitants.

Els criteris que es tindran en compte per a seleccionar l’oferta guanyadora són:

 • Metodologia proposada (60%)
 • Experiència del licitador o licitadora (40%) sobre la base dels criteris establerts en la secció 5.5 dels TdR.

Pots descarregar-te els TdR AQUÍ