Què fem?

Oferir suport, formació i assessorament a moviments noviolents o de resistència civil pacífica que treballin per la transformació de conflictes i la seguretat humana.

Desplegar Operacions Civils i Noviolentes de Manteniment de Pau que protegeixin les poblacions vulnerables en situacions de conflicte allà on la societat civil local i / o institucions representatives ho demanin.

Promoure mecanismes de defensa i protecció dels drets humans, amb una especial atenció al reforç de l’Estat de Dret i l’establiment de serveis civils de pau i sistemes d’alerta primerenca.

Promoure la observació i investigació sobre moviments noviolents i / o de resistència civil així com del seu impacte i efectivitat internacional.

Promoure el coneixement, l’estudi i la formació especialitzada en matèria de violència, construcció, manteniment de pau i resistència civil noviolenta.

Dur a terme accions d’incidència política que contribueixin a que els actors governamentals treballin al servei de la seguretat humana, la pau i la democràcia.

Promoure campanyes de sensibilització dirigides a que l’opinió pública generi una consciència crítica sobre els canvis que es requereixen per assolir un món més pacífic, just, digne i equitatiu.

Articular la captació de fons de solidaritat, tant de la ciutadania com de les institucions públiques, per a la consecució d’aquestes activitats.

Articular la formació i consolidació de xarxes i plataformes d’entitats orientades a la consecució dels objectius relacionats.

Aquí és possible consultar els projectes específics que estem desenvolupant.