La nostra missió

NOVACT lluita de forma noviolenta per aconseguir una societat lliure de conflictes armats i de violència en totes les seves dimensions, basant-se fonamentalment en la seguretat humana i la noviolència com una estratègia d’acció transformadora per un món pacífic, just, digne i equitatiu.

Per aconseguir el seu propòsit segueix les següents línies d’acció:

  • Donar suport a moviments noviolents o de resistència civil pacífica que treballin per la transformació de conflictes i/o situacions d’injustícia, garantitzant la seguretat humana i la cobertura de les necessitats bàsiques, desenvolupant els drets i les llibertats i promovent que les societats puguin viure sense por a que els seus valors i drets siguin atacats.
  • Desenvolupar Operacions Civils i Noviolentes de Manteniment de Pau per tal de protegir a les poblacions vulnerables en situacions de conflicte armat, a través de la creació de sistemes de prevenció de conflictes i construcció de pau, reconciliació i transició política, en els llocs que la societat civil local i/o les institucions representatives ho sol•licitin.
  • Observar, investigar, facilitar i donar suport a processos de construcció de pau, mediació, manteniment de pau i prevenció de conflictes posant especial èmfasi en la promoció de l’Estat de Dret i la millora de la seguretat humana.
  • Incidir per tal de que els actors governamentals , locals i internacionals, treballin a favor de la seguretat humana, la construcció de pau i la democràcia en totes les seves dimensions assegurant l’equitat de tracte, i el respecte a les diverses identitats.