Projectes

AMAL: campanya Euro-Mediterrània per a la prevenció de l’extremisme violent en ple respecte als drets humans i les llibertats fonamentals
in Projectes

AMAL: campanya Euro-Mediterrània per a la prevenció de l’extremisme violent en ple respecte als drets humans i les llibertats fonamentals

AMAL neix per promoure un nou enfoc en les polítiques actuals: un enfoc basat en la prevenció de l’extremism violent (PVE)

Read more ›
STOP CORPORATE WAR: mobilització i incidència per prevenir les guerres modernes
in Projectes destacats, Projectes

STOP CORPORATE WAR: mobilització i incidència per prevenir les guerres modernes

El projecte STOP CORPORATE WAR aspira a prevenir les guerres modernes a través de l’apoderament de la ciutadania de Barcelona per incidir en la regulació de les Empreses Militars i de Seguretat Privada (d’ara endavant EMSP) i les noves formes […]

Read more ›
LYSISTRATA: Reforçant el paper de les dones a l’espai públic al Marroc
in Projectes destacats, Projectes

LYSISTRATA: Reforçant el paper de les dones a l’espai públic al Marroc

(Lire cet article en français) El projecte Lysistrata: Reforçant el paper de les dones a l’espai públic al Marroc té com a objectiu millorar l’exercici efectiu del dret de participació política de les dones com a titulars de drets al […]

Read more ›