Projectes

Construir ponts i acollir a la població refugiada a Catalunya
in Projectes destacats, Projectes

Construir ponts i acollir a la població refugiada a Catalunya

En un moment en el qual gran part de la ciutadania està prenent consciència i duent a terme accions d’incidència política sobre la situació a les fronteres de l’est de la Unió Europea, s’ha detectat un buit mediàtic i de […]

Read more ›
AMAL: campanya Euro-Mediterrània per a la prevenció de l’extremisme violent en ple respecte als drets humans i les llibertats fonamentals
in Projectes

AMAL: campanya Euro-Mediterrània per a la prevenció de l’extremisme violent en ple respecte als drets humans i les llibertats fonamentals

AMAL neix per promoure un nou enfoc en les polítiques actuals: un enfoc basat en la prevenció de l’extremism violent (PVE)

Read more ›
STOP CORPORATE WAR: mobilització i incidència per prevenir les guerres modernes
in Projectes destacats, Projectes

STOP CORPORATE WAR: mobilització i incidència per prevenir les guerres modernes

El projecte STOP CORPORATE WAR aspira a prevenir les guerres modernes a través de l’apoderament de la ciutadania de Barcelona per incidir en la regulació de les Empreses Militars i de Seguretat Privada (d’ara endavant EMSP) i les noves formes […]

Read more ›