in Publicacions, LLibreria virtual

La privatització de la guerra. Violència i Empreses Militars i de Seguretat Privada

Un acostament fàctic i jurídic als abusos de drets humans per part de les EMSPs a l’Iraq, dut a terme en el marc del programa internacional per la pau i la noviolència “Iniciativa LaOnf: enfortiment de capacitats i de la prevenció i resolució de conflictes de les organitzacions noviolentes de la societat civil per contribuir al procés de consolidació de la pau al seu país”

Read more ›