Publicacions

Guia per a la protecció i la promoció dels drets humans en la contractació pública
in Publicacions

Guia per a la protecció i la promoció dels drets humans en la contractació pública

Esta guía serveix per assessorar les administracions públiques, especialment les locals catalanes, i els seus ens públics vinculats o dependents sobre com incloure la protecció dels drets humans en els seus processos de contractació pública

Read more ›
Informe ‘Repressió i Gènere. Resistències i aportacions a la lluita anti-repressiva des dels feminismes’
in Publicacions

Informe ‘Repressió i Gènere. Resistències i aportacions a la lluita anti-repressiva des dels feminismes’

Una aproximació a la relació entre la repressió i el gènere amb la participació ineludible de membres del col·lectiu d’acompanyament psicosocial U(o)rdint, de l’àmbit antirepressiu, Stop Represión Granada i, també, de la fundació Calala-Fondo de Mujeres.

Read more ›
Informe ‘Aquí [no] es pot protestar’
in Publicacions

Informe ‘Aquí [no] es pot protestar’

Anàlisi de la involució o desprotecció del dret de reunió i manifestació durant el període de 2011 a 2015 a Catalunya, especialment a Barcelona.

Read more ›