Publicacions

Montreux Five Years On
in Publicacions

Montreux Five Years On

Un informe creat pel Center for Human Rights and Humanitarian Law, amb la col·laboració de Control PMSC i NOVACT, que avalua els esforços dels Estats pel compliment dels seus compromisos recollits en el Document de Montreux i ofereix recomanacions per garantir una millor supervisió i rendició de comptes de les EMSP.

Read more ›
Exèrcits privats corporatius a l’Afganistan. La regulació de les Empreses Militars i de Seguretat Privades en un ‘territori d’operació’
in Publicacions

Exèrcits privats corporatius a l’Afganistan. La regulació de les Empreses Militars i de Seguretat Privades en un ‘territori d’operació’

Anàlisi basat en un estudi de cas sobre l’ús i activitats de les EMSPs, centrat en com Estats territorials on aquestes empreses operen, com l’Afganistan, responen al repte de la regulació i control d’aquests actors armats.

Read more ›
(ENG) Nonviolent popular resistance in the West Bank: the case of popular struggle committes
in Publicacions

(ENG) Nonviolent popular resistance in the West Bank: the case of popular struggle committes

(ENG) This report presents the Palestinian struggle against Israel’s colonization through the activities of local activists on the ground and the impact of such activism on local communities, international participants and Palestinian national political struggle in general.

Read more ›