Transparència

in Transparència

Memòria d’activitats

En la memòria d’activitats anual es reflecteix tota la feina de l’organització durant un any. Aquest document és de gran importància per poder comprendre plenament l’organització i per conèixer les seves metes i resultats.

Read more ›
in Transparència

Memòries econòmiques

L’organització es finança des del seu inici mitjançant subvencions públiques a projectes, subvencions privades, facturació per serveis, quotes de socis i donacions. Memòria 2016 – Anàlisi gràfic Memòria 2015 – Anàlisi gràfic Memòria 2014 Memòria 2013 Memòria 2012

Read more ›
in Transparència

Estatuts

Els estatuts d’una organització sense ànim de lucre són els reglaments interns que regeixen com es governarà l’organització i les seves estructures bàsiques. Els estatuts creen un marc de referència per al funcionament de l’organització i ajuden a imposar ordre […]

Read more ›