Transparència

in Transparència

Protocol contra l’assetjament sexual

Aquest document té com a finalitat ser un marc normatiu i d’actuació enfront de qualsevol cas o situació de discriminació, sexisme, assetjament o agressió sexista o sexual que es doni en els espais físics de treball de NOVACT, així com […]

Read more ›
in Transparència

Codi de Conducta sobre gestió financera, captació de fons i contractació externa de serveis i béns

Perdó, aquesta entrada només està disponible en ESP and ENG

Read more ›
in Transparència

Política laboral

La política de recursos humans de NOVACT està basada en el conveni col·lectiu estatal d’intervenció social així com en el pacte laboral intern de les treballadores de NOVACT, que millora les condicions laborals dels treballadors recollits en el primer. Tots […]

Read more ›