Transparència

in Transparència

Manual de seguretat organitzativa

La seguretat és una responsabilitat vital per a tot el personal de les ONG. A pesar que mai es pot garantir la seguretat absoluta; les amenaces i els riscos associats es poden mitigar i les vulnerabilitats es poden reduir una […]

Read more ›
in Transparència

Organigrama

L’organigrama ofereix una representació gràfica del funcionament intern d’una ONG. Proporciona una visió ràpida dels processos de presa de decisions, els nivells de responsabilitat i l’estructura de gestió de l’ONG. L’organigrama abasta tots els rols i tipus de posicions dins […]

Read more ›
in Transparència

Memòria d’activitats

En la memòria d’activitats anual es reflecteix tota la feina de l’organització durant un any. Aquest document és de gran importància per poder comprendre plenament l’organització i per conèixer les seves metes i resultats.

Read more ›