Transparència

in Transparència

Política laboral

La política de recursos humans de NOVACT està basada en el conveni col·lectiu estatal d’intervenció social així com en el pacte laboral intern de les treballadores de NOVACT, que millora les condicions laborals dels treballadors recollits en el primer. Tots […]

Read more ›
in Transparència

Manual de seguretat organitzativa

La seguretat és una responsabilitat vital per a tot el personal de les ONG. A pesar que mai es pot garantir la seguretat absoluta; les amenaces i els riscos associats es poden mitigar i les vulnerabilitats es poden reduir una […]

Read more ›
in Transparència

Organigrama

L’organigrama ofereix una representació gràfica del funcionament intern d’una ONG. Proporciona una visió ràpida dels processos de presa de decisions, els nivells de responsabilitat i l’estructura de gestió de l’ONG. L’organigrama abasta tots els rols i tipus de posicions dins […]

Read more ›