Transparència

in Transparència

Organigrama

L’organigrama ofereix una representació gràfica del funcionament intern d’una ONG. Proporciona una visió ràpida dels processos de presa de decisions, els nivells de responsabilitat i l’estructura de gestió de l’ONG. L’organigrama abasta tots els rols i tipus de posicions dins […]

Read more ›
in Transparència

Memòria d’activitats

En la memòria d’activitats anual es reflecteix tota la feina de l’organització durant un any. Aquest document és de gran importància per poder comprendre plenament l’organització i per conèixer les seves metes i resultats.

Read more ›
in Transparència

Memòries econòmiques

L’organització es finança des del seu inici mitjançant subvencions públiques a projectes, subvencions privades, facturació per serveis, quotes de socis i donacions. Memòria Econòmica 2019 Pressupost anual 2020 Informe d’auditoria 2019 Pressupost anual 2019 Memòria econòmica 2018 Informe d’auditoria 2018 […]

Read more ›