Transparència

in Transparència

Memòries econòmiques

L’organització es finança des del seu inici mitjançant subvencions públiques a projectes, subvencions privades, facturació per serveis, quotes de socis i donacions. Memòria Econòmica 2020 Informe d’auditoria 2020 Memòria Econòmica 2019 Pressupost anual 2020 Informe d’auditoria 2019 Pressupost anual 2019 […]

Read more ›
in Transparència

Estatuts

Els estatuts d’una organització sense ànim de lucre són els reglaments interns que regeixen com es governarà l’organització i les seves estructures bàsiques. Els estatuts creen un marc de referència per al funcionament de l’organització i ajuden a imposar ordre […]

Read more ›
in Transparència

Pla Estratègic

El pla estratègic és un document en el qual els responsables d’una organització reflecteixen quina serà l’estratègia a seguir en el mitjà termini. Per això, un pla estratègic s’estableix generalment amb una vigència que oscil·la entre 1 i 5 anys.

Read more ›