Junta directiva

Càrrec Nom i cognoms Mandat Correu-e Altra tipus de relació amb Novact
Presidenta Simonetta Costanzo Pittaluga 10/03/2017 – 02/12/2021 info@novact.org  Voluntària
Secretària Anna Palacios Larrea 02/12/2016 – 02/12/2021 info@novact.org  Voluntària
Tresorer Santiago Martí Díaz 02/12/2016 – 02/12/2021 info@novact.org Voluntari
Vice president José Luís Beunza Vázquez 16/01/2018 – 12/12/2021 info@novact.org Voluntari
Vice president Jordi Palou-Loverdos 16/01/2018 – 12/12/2021 info@novact.org  Voluntari
Vocal Maritza Buitrago Rave 02/12/2016 – 02/12/2021 info@novact.org Voluntària
Vocal Sandra Sotelo Reyes 02/12/2016 – 02/12/2021 info@novact.org  Voluntària
Vocal Miriam Acebillo 16/01/2018 – 12/12/2021 info@novact.org Voluntària
Vocal Martí Olivella 30/06/2020 – 30/06/2024 info@novact.org Voluntari
Vocal Albert Caramés 30/06/2020 – 30/06/2024 info@novact.org Voluntari

 La Junta directiva es reuneix un cop al mes a la seu de Novact. Cap membre de la Junta directiva rep compensació dinerària ni dietes pel seu càrrec.  La direcció de NOVACT està assumida per una persona directora que alhora exerceix funcions de gestió de projectes. El seu salari brut anual durant el 2020 ha estat de 36.007,00 €.