Junta directiva

Cargo Nombre y apellidos Mandato  Correo-e Otro tipo de relación con Novact
Presidenta Simonetta Costanzo Pittaluga 10/03/2017 – 02/12/2021 info@novact.org  Voluntario
Secretaria Anna Palacios Larrea 02/12/2016 – 02/12/2021 info@novact.org  Voluntaria
Tesorero Santiago Martí Díaz 02/12/2016 – 02/12/2021 info@novact.org Voluntario
Vicepresident José Luís Beunza Vázquez 16/01/2018 – 12/12/2021 info@novact.org Voluntario
Vicepresident Jordi Palou-Loverdos 16/01/2018 – 12/12/2021 info@novact.org  Voluntario
Vocal Maritza Buitrago Rave 02/12/2016 – 02/12/2021 info@novact.org Voluntaria
Vocal Sandra Sotelo Reyes 02/12/2016 – 02/12/2021 info@novact.org  Voluntaria
Vocal Miriam Acebillo 16/01/2018 – 12/12/2021 info@novact.org Voluntaria

 

*La Junta directiva es reuneix un cop al mes a la seu de Novact. Cap membre de la Junta directiva rep compensació dinerària ni dietes pel seu càrrec.  La direcció de NOVACT està assumida per dos co-directors que alhora exerceixen com a tècnics de projecte. El salari brut anual per a cada un d’ells durant el 2017 ha estat de 27.839,96€.