Reports 03/10/2017

Narratives alternatives als discursos de l’odi contra els refugiats a Catalunya

L'objectiu de l'informe és mapejar les pràctiques relacionades amb narratives alternatives al discurs de l'odi envers les persones musulmanes migrades a Catalunya i a l'Estat espanyol, preferiblement les persones refugiades provinents de Síria.

Download the report
Publication date

11/10/2017

Authors

Marc Díaz i Planas

L’any 2017 es va crear l’Observatori per a la Prevenció de l’Extremisme Violent (OPEV) en el marc del Pla d’Acció de la societat civil euromediterrània per la prevenció de totes les formes d’extremisme violent (a partir d’ara, Pla d’Acció). Noavct, entitat radicada a Barcelona que treballa la noviolència per la fi dels conflictes armats, la transformació dels conflictes i una societat lliure de violència en totes les seves dimensions, en va ser una de les impulsores.

El Pla d’Acció va ser adoptat per organitzacions de la societat civil i moviments socials de les dues riberes de la Mediterrània en la cloenda de la conferència “Towards a new paradigm: Preventing Violent Extremism” celebrada a Barcelona el gener de 2017.

Un dels quatre actes de violència relacionats amb l’extremisme violent que vol abordar el Pla d’Acció són els discursos d’odi (OPEV, 2017; 9). Aquest fenomen és antic, però actualment adquireix una nova dimensió per la difusió que les TIC, i dintre d’aquestes les xarxes socials que faciliten una difusió ràpida i massiva també dels discursos d’odi.

En aquest sentit és significatiu que el 88% de la població catalana d’entre 16 i 74 anys és usuària d’internet, i d’aquesta el 68,7% participa a les xarxes socials (IDESCAT, 2018). A més, alguns especialistes han assenyalat que l’anomenat “efecte de desinhibició online” (SULER, 2004; 321-325) afavoreix la propagació de l’odi emparant-se una dissociació entre el món offline i l’online, així com l’anonimat. Davant de les diferents estratègies per afrontar els discursos d’odi – sobre les què ens referirem properament–, diverses veus adverteixen sobre risc de generar efectes contraproduents quan aquest se’l persegueix estrictament des de l’àmbit penal (BAZZACO et al., 2017; 6- 7) i és per això que cobra sentit l’objecte d’estudi del present informe: la promoció de narratives alternatives al odi.

Finalment, la voluntat d’afrontar el discurs d’odi s’ha traduït recentment a nivell de ciutat en la celebració de les Jornades Internacionals #BCNvsOdi el 2017, i a nivell de l’entitat en la incorporació de la generació de narratives alternatives, concretament a les xarxes socials i mitjans tradicionals, tant en l’objectiu 8 del Pla d’Acció (OPEV, 2017; 24-25), com en els resultats esperats de l’objectiu específic 1.2 sobre PEV del Pla Estratègic vigent (NOVACT, 2018; 11).