Reports 16/11/2017

Aquí [no] es pot protestar

Download the report
Publication date

16/11/2017

Collaborating entities

Irídia, Novact

Aquest informe es basa en l’anàlisi de la involució o desprotecció del dret de reunió i manifestació durant el període de 2011 a 2015 a Catalunya, especialment a Barcelona, però tenint en compte que, en alguns aspectes, com ara el legislatiu, el marc corresponent és el de l’estat espanyol.

Sempre és complicat el fet de definir una línia temporal, és a dir, de decidir quan acaba un període i quan en comença un altre. Atesa la importància que va tenir el moviment del 15-M a l’hora d’interpel·lar i posar en qüestió l’statu quo i les conseqüències que va comportar a nivell repressiu, s’ha decidit que aquest sigui precisament el punt de partida. Malgrat tot, en diverses ocasions es farà referència obligatòriament a polítiques, praxis, normatives o mobilitzacions que troben el seu origen en moments anteriors i que durant el 2011 simplement van continuar o es van intensificar.