Reports 21/02/2014

La defensa, la seguretat i l’ocupació com a negoci

La defensa, la seguretat i l’ocupació com a negoci. Relacions comercials militars, armamentístiques i de seguretat entre Espanya i Israel

Download the report
Publication date

14/02/2014

Authors

Alejandro Pozo, Camino Simarro i Oriol Sabaté

Aquest informe és una continuació de la recerca del 2009 sobre les exportacions militars d’Espanya a Israel i les violacions de la pròpia legislació espanyola i europea. Aquest nou informe fa un pas més en aprofundir en la resta de relacions en matèria de seguretat i defensa. L’anàlisi de la implantació de la indústria militar israeliana a Espanya; les formacions i la transmissió de l’experiència israeliana; i els projectes de recerca en matèria de seguretat, cristal·litzen l’auge de les relacions militars entre tots dos països i el procés de privatització de la seguretat pública.

Israel ha fet de l’ocupació palestina un negoci, fet que es tradueix en l’exportació del 75% de la seva producció armamentística i en la potenciació de la “marca” Israel com a garantia de qualitat i prestigi en matèria militar i de seguretat.

L’informe és el resultat d’un treball col·lectiu en la campanya de Negocis Ocults