Reports 11/07/2020

Facilitació Noviolenta de Comunitats per a Transformacions Ecosocials

Download the report
Publication date

10/09/2019

Authors

Nacho García Pedraza, Jose Luis Fernández Casadevante, Javier Fernández Ramos, Tatiana Sibilia, Fernando Cembranos i Jose Angel Medina

La transició cap a societats més sostenibles, feministes i pacífiques és més urgent que mai. Per a això és necessari la transformació social noviolenta, des del canvi personal fins al canvi sociopolític. El primer pas és pensar des de i per al grup.

El manual “Facilitació Noviolenta de Comunitats per Transicions ecosocialsF-NET” és una eina per organitzar comunitats i grups amb l’objectiu de construir poder popular per a la transformació social.

Aquest manual aporta estratègies i eines per reforçar els pilars que fan que un grup, col·lectiu o campanya siguin efectius. Així dins del manual trobaràs temes com: crear espais on predominin les interaccions positives; posar en pràctica la comunicació noviolenta; gestionar conflictes de forma positiva; prendre decisions de manera efectiva i inclusiva; promoure lideratges múltiples; entre d’altres.