Reports 20/12/2016

Llei vs Justícia. Seguretat i criminalització del dret a la protesta a Israel i Palestina

L’informe “Llei versus justícia: seguretat i criminalització del dret a protesta a Israel i Palestina” se centra en com s’utilitza el concepte de seguretat per reprimir el dret de les persones a la llibertat d’expressió i de reunió pacífica a Israel, Cisjordània i Jerusalem Est, principalment.

Download the report
Publication date

20/12/2016

Authors

Ana Sánchez Mera

L’informe “Llei versus justícia: seguretat i criminalització del dret a protesta a Israel i Palestina” se centra en com s’utilitza el concepte de seguretat per reprimir el dret de les persones a la llibertat d’expressió i de reunió pacífica a Israel, Cisjordània i Jerusalem Est, principalment. Quan es tracta d’aquest tipus de llibertat del poble palestí, les relacions entre el dret i la justícia rarament existeixen.

La repressió continuada i sistemàtica dels drets fonamentals pel govern israelià necessita una resposta continuada i sistemàtica de la comunitat internacional: no podem tolerar relacions normals amb països anormals fins que compleixin les seves responsabilitats legals.