Reports 04/12/2013

Montreux Five Years On

Montreux Five Years On és un informe creat pel Center for Human Rights and Humanitarian Law, amb la col·laboració de la Coalició Internacional de Control EMSP.

Download the report
Publication date

04/12/2013

Authors

KuziCharamba, Dr. Rebecca DeWinterSchmitt, Laura Dickinson i Kristine Huskey

S’hi avaluen una sèrie d’”esforços dels Estats per al compliment dels seus compromisos i obligacions en relació amb operacions d’empreses militars i de seguretat privades durant els conflictes armats, recollits en el Document de Montreux, que va ser el resultat d’una iniciativa llançada conjuntament pel Govern de Suïssa i el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR).

Montreux Five Years On considera que, en termes de compliment de les obligacions legals i de l’aplicació de bones pràctiques, hi ha hagut avenços. Alguns estats han millorat algunes àrees, mentre que d’altres van molt al darrera. L’informe ofereix recomanacions, entre elles la necessitat de garantir una millor supervisió i rendició de comptes per les EMSP i del seu personal i millorar la capacitat de les víctimes per accedir a la justícia.