Reports 15/06/2017

Les causes i les modalitats de la discriminació cap a les dones dins dels organismes de participació política al Marroc

Aquest estudi té com a objectiu analitzar les causes i les modalitats de la discriminació envers les dones dins dels organismes de participació política al Marroc.

Download the report
Publication date

15/06/2017

Collaborating entities

IDHC

Authors

Ana García Díaz i Saida Belhdid

Les dones marroquines van començar a participar en la vida política del país a partir de la independència el 1953. Des de la dècada dels 80, davant de la dificultat de trobar un espai de reivindicació dins dels partits polítics, les militants es van organitzar en associacions de dones. D’aquesta manera, el moviment de les dones al Marroc ha treballat paral·lelament als partits polítics, als sindicats i a les associacions generalistes de defensa dels drets humans. Les militants sovint han lluitat pels drets de les dones des de diversos fronts: sindical, associatiu i polític. A més, el moviment de les dones ha estat un dels principals motors de democratització i modernització del país.

Aquest estudi té com a objectiu analitzar les causes i les modalitats de la discriminació envers les dones dins dels organismes de participació política al Marroc. L’estudi presenta una cartografia que pot servir com a base per dur a terme un seguiment quantitatiu i qualitatiu amb l’objectiu d’analitzar l’evolució de la presència real de les dones en els organismes de participació política.

Les conclusions de l’estudi assenyalen que la baixa participació de les dones dins dels organismes de participació es pot explicar, en particular, per la mentalitat patriarcal estesa a la societat i els estereotips de gènere, les resistències entre els homes membres de les organitzacions, la manca de legislació vinculant, la manca d’experiència política de les dones, l’existència d’una triple jornada per a les dones militants i la baixa adhesió de les dones als organismes de participació política.