Reports 14/01/2021

Ruta de recomanacions de la societat civil tunisina

Ruta de recomanacions de la societat civil tunisina per a la prevenció de totes les formes d'extremisme violent a Tunísia

Download the report
Publication date

14/01/2021

La prevenció de l’extremisme violent s’ha convertit en una prioritat mundial. Aquest objectiu està constantment present a l’agenda dels Estats, així com de les organitzacions nacionals i internacionals, les quals han desenvolupat estratègies nacionals i polítiques locals per prevenir la propagació de l’extremisme, sobretot mitjançant l’organització de conferències, simposis i tallers, que permeten compartir experiències entre els Estats.

A partir de 2016, moltes mesures han estat posades en marxa per diversos actors socials a Tunísia, tant per part de la societat civil com dins de les institucions, per treballar en la prevenció de l’extremisme violent. Aquestes iniciatives han estat reconegudes per la comunitat internacional com a exemples de bones pràctiques. Som conscients que per abordar i prevenir la violència a Tunísia, hem de posar al dia, reaffirmar i realinear les nostres estratègies i accions de prevenció. Sabem que per tenir èxit hem de reforçar la nostra col·laboració amb els actors que treballen amb el mateix enfocament participatiu i comunitari.

L’objectiu d’aquesta ruta de recomanacions és contribuir a aquest nou paradigma. El nostre objectiu és posar en marxa l’idealisme, l’esperança, la creativitat i l’energia dels grups de la societat civil a nivell nacional a Tunísia, amb l’objectiu de generar una alternativa eficaç i eficient a la radicalització i a l’extremisme violent. Tots hem de plantar cara a l’extremisme violent. I per això, estem disposats a participar en qualsevol esforç per aconseguir aquest objectiu.