Reports 03/10/2019

Guia Dret a la Protesta

Aquesta guia pretén ser una eina útil per a les organitzacions de la societat civil que porten fora del seu treball en el territori europeu, especialment pel que fa a la defensa del dret a la reunió i associació pacífiques, així com a la llibertat d’expressió i informació.

Download the report
Publication date

02/10/2019

Right2Protest és un projecte que sorgeix de l’observació d’un context de retrocés de la protecció del dret a la protesta en diversos països d’Europa. El projecte pretén mapear la situació del dret esmentat en cinc països (Espanya, Hongria, França, Polònia i Alemanya), així com oferir una guia pràctica de mecanismes que poden emprar-se en el cas que s’hagi vulnerat aquest dret.

El projecte vol reforçar la coordinació entre organitzacions dels països participants, així com fer incidència política a nivell local i a nivell europeu amb la finalitat de reforçar la protecció del dret a la protesta i de les defensores de drets en contextos de protesta.

Aquesta guia, elaborada conjuntament amb Irídiat, pretén ser una eina útil per a les organitzacions de la societat civil que porten fora del seu treball en el territori europeu, especialment pel que fa a la defensa del dret a la reunió i associació pacífiques, així com a la llibertat d’expressió i informació.