Publicaciones 03/10/2019

Dret a la protesta a Europa

L'estudi actual representa una de les accions centrals de RIGHT2PROTEST, ja que analitza la situació d'Europa a través de cinc països que, en els últims anys, han experimentat (i continuen experimentant) una preocupant vulneració dels drets protegits sota l'ombrel·la del dret a la protesta. Concretament, aquest estudi analitza l'evolució del dret a la protesta a Alemanya, França, Hongria, Polònia i Espanya.

Descarga el informe
Fecha de publicación

09/10/2019

Entidades colaboradoras

Irídia

Right2Protest és un projecte que sorgeix de l’observació d’un context de retrocés de la protecció del dret a la protesta en diversos països d’Europa. El projecte pretén mapear la situació del dret esmentat en cinc països (Espanya, Hongria, França, Polònia i Alemanya), així com oferir una guia pràctica de mecanismes que poden emprar-se en el cas que s’hagi vulnerat aquest dret.

El projecte vol reforçar la coordinació entre organitzacions dels països participants, així com fer incidència política a nivell local i a nivell europeu amb la finalitat de reforçar la protecció del dret a la protesta i de les defensores de drets en contextos de protesta.

Aquest estudi, elaborat conjuntament amb Novact, analitza la situació a Europa a través de cinc països que, en els últims anys, han viscut (i continuen vivint) una preocupant regressió dels drets protegits sota el paraigua del dret a protestar. Específicament, aquest estudi analitza l’evolució del dret a protesta a França, Alemanya, Hongria, Polònia i Espanya.