Publicaciones 26/09/2012

Palestina i Israel: millorant les estratègies el disseny i l’impacte de les accions socials de consolidació de la pau

Palestina i Israel: millorant les estratègies, el disseny i l’impacte de les accions socials de consolidació de la pau. Es va dur a terme en el marc del programa de Novact: “Promoure la seguretat humana a l’Orient Mitjà: enfortint l’alternativa noviolenta”

Descarga el informe
Fecha de publicación

26/09/2012

Autores

Kai Frithjof Brand-Jacobsen

Israel i els Territoris Palestins Ocupats, coneguts com Palestina, han estat objecte d’una de les inversions més extenses en resolució i transformació de conflictes, no-violència, projectes de gent a gent i programes d’educació per la pau de qualsevol regió del món. Malgrat que molts projectes i activitats individuals han contribuït a canvis significatius i importants, l’impacte global ha estat substancialment menor del que esperaven les organitzacions de construcció de la pau i els donants involucrats en aquest treball. La construcció del mur/separació, la guerra a Gaza, l’expansió contínua de colonies i la violència persistent tant dins com entre Palestina i Israel han tingut lloc, i de fet han escalat i intensificat, durant aquest període d'»inversió en la pau».

L’anàlisi estratègica del conflicte entre Palestina i Israel i l’avaluació de les estratègies i programes dissenyats per abordar-lo donen indicacions clares del per què, i lliçons fonamentals que cal aprendre per a qualsevol persona, ja sigui un formulador de polítiques, un professional, un líder polític o un ciutadà privat, que estigui interessat en contribuir a una pau justa i duradora a Palestina i Israel que garanteixi les necessitats i interessos legítims de tots dos pobles.