Publicaciones 03/10/2017

Young Voices

Com treballar en la cohesió social i l'empoderament de la societat civil amb els joves pot contribuir a la prevenció de l'extremisme violent.

Descarga el informe
Fecha de publicación

18/10/2017

Tot i que els projectes es centren principalment en l’empoderament de la societat civil i la cohesió social, els seus impactes es radiquen en altres àrees, incloent-hi la construcció de la pau i la resolució de conflictes, així com la prevenció de l’extremisme violent (PVE).

De fet, algunes de les condicions subjacents que generen frustració per la manca d’agència a la societat, així com les que porten a tensions entre jordans i refugiats, poden ser les mateixes condicions que actuen com a «factors d’impulsió» per a les persones que finalment s’uneixen a grups extremistes violents. Per tant, aquesta recerca té com a objectiu reunir les lliçons apreses de la implementació d’ambdós projectes, establint connexions entre l’empoderament de la societat civil i la cohesió social, com a dues pilars principals de qualsevol política de prevenció de l’extremisme violent (PVE) que vulgui ser inclusiva i participativa i, per tant, propietat de la comunitat a la qual vol servir.

En altres paraules, aquest document posa de manifest la importància i l’impacte d’invertir en la joventut com a agent clau de canvi social positiu i PVE, explorant com els components d’empoderament de la societat civil i cohesió social poden maximitzar el potencial dels projectes de PVE.