Línies d’acció

1

Enfortir defensores de drets humans

Reforçar un ecosistema de canvi social que faci front a l’autoritarisme acompanyant als moviments i les persones que defensen els drets humans des de la noviolència. NOVACT treballa per enfortir-les des d’una perspectiva integral, basada en l’ecologisme social i la justícia de gènere, que fomenti la coordinació i construcció de poder comunitari al servei dels drets civils i polítics fonamentals.

2

Prevenir els conflictes violents

Reforçar i acompanyar el rol de la societat civil com a actor central en la prevenció de conflictes, amb l’objectiu de reduir les violències i construir pau. NOVACT aposta per una estratègia de prevenció basada en la noviolència i la seguretat humana centrada en prevenir els autoritarismes, els extremismes violents i la polarització, construint cohesió social i contribuint a la transformació noviolenta dels conflictes.

3

Prevenir els abusos d’empreses en context de conflicte

Denunciar els abusos i la impunitat del poder corporatiu, i recolzar el desenvolupament de legislacions vinculants que exigeixin rendició de comptes a les empreses, prenent com a base els Principis Rectors de l’ONU sobre Empreses i drets humans. Alguns dels pitjors abusos per part d’empreses, es donen en contextos de conflicte armat i ocupació militar, en punts fronterers i allà on els estats autoritaris necessiten controlar la dissidència política.

4

Construir alternatives innovadores

Fomentar noves relacions productives i socials que promoguin el consum local, ètic i responsable, i permetin avançar cap a la noviolència, la justícia ecològica i financera, per tal de consolidar innovacions digitals, monetàries i participatives. Per fer front a l’autoritarisme, necessitem construir alternatives comunitàries que consolidin el bé comú.

5

Adaptar-nos als nostres valors i desafiaments

Reforçar el rumb intern per a ser una organització cada cop més noviolenta, horitzontal i feminista. Tenir una estratègia de comunicació política, que aposti per la formació interna per consolidar el relat comú, amb base social i presència institucional.