TRANSPARÈNCIA

PROTOCOLS INTERNS

Estatus de Novact

Pla Estratègic 2022-2025

Pla d’igualtat de gènere i cures internes

Protocol de prevenció/actuació davant assetjament discriminatori/violències sexuals

Pacte laboral intern

Manual de seguretat organitzativa

Organigrama

Codi Ètic

Codi de Conducta sobre gestió financera

Estratègia d'educació pel desenvolupament i la ciutadania global 2022-2025

AUDITORIES

Entitat general

Descarrega

Jordània

Descarrega

Tunísia

Descarrega