L’ENTITAT

L’Institut Novact de Noviolència és una associació sense ànim de lucre dedicada a la transformació de conflictes i la construcció de pau. Fa més de 20 anys que treballa a la regió Euromediterrània.

El compromís de NOVACT és impulsar canvis en contextos fràgils i afectats per conflictes, creant polítiques transformadores que promoguin la pau, defensin l’espai cívic, generin seguretat humana, justícia ecològica, justícia de gènere, justícia digital i previnguin els abusos d’empreses, amb l’objectiu d’aconseguir que les decisions que afecten el futur de les comunitats puguin ser preses per les mateixes comunitats.

NOVACT està a prop dels moviments socials a través d’una estratègia de protecció integral, entenent que per a la transformació social és crucial treballar sobre la força col·lectiva de les persones.

Història

NOVACT va néixer impulsada per un grup d’antics objectors de consciència a l’exèrcit espanyol durant la dictadura franquista, que van crear l’associació per compartir la seva experiència en la transformació de conflictes amb els pobles i les persones que s’organitzaven davant les vulneracions dels seus drets, per tal de contribuir a un món pacífic, just, digne i equitatiu.

La noviolència

La noviolència és la idea que inspira el pensament polític de NOVACT, i que es troba al centre de la missió organitzativa, de l’estratègia i en totes les accions.

La noviolència no es limita a la negació o absència de la violència directa en qualsevol de les seves formes. La noviolència es concreta en un projecte de transformació social, individual i col·lectiu, construït sobre la idea de democràcia plena, de la consecució d’una perspectiva de seguretat humana, de la defensa dels drets humans i de la protecció dels béns comuns. Així, per destacar que l’objectiu de NOVACT és construir pau positiva, sovint utilitzem el terme de Noviolència Activa.

On treballem

NOVACT està present a 14 països de la regió Euromediterrània. A nivell geogràfic, es divideix la intervenció en tres regions: el Maghreb, amb l’oficina central a Tunísia i una als Camps de Refugiats Sahrauís de Tindouf, el Mashreq, amb l’oficina central a Amman, Jordània, i una a Ramallah, Palestina, i per últim Europa, loficina central a Barcelona i les de Madrid i Extremadura. 

Missió

La missió de NOVACT és trencar els cicles de violència i construir pau reforçant el rol de la societat civil organitzada en els processos de construcció de pau, prevenció i transformació de conflictes.

NOVACT reivindica l’acció noviolenta com a principi, estratègia i tàctica per fer front a vulneracions de drets humans, posar fi a les violències en totes les dimensions i promoure polítiques transformadores per un món pacífic, just, digne i equitatiu.