Notícies 11/11/2021

Transformem el Futur Juntes. Exigim compromisos i canvis reals a la COP26

En ple desenvolupament de la COP26, vint-i-sisena conferència del clima, a NOVACT assumim com a nostre la crida a l’anomenada última oportunitat per fer front a l’emergència climàtica. El posicionament de la comunitat científica és clar: si no actuem amb determinació abans d’acabar el segle, no hi haurà futur habitable per a la humanitat.

Des de la nostra missió i la lluita noviolenta per a transformar la societat i acompanyes de la força de la gent, considerem essencial:

1. Que els governs i organismes de poder del món responguin a les exigències socials i de la comunitat científica de l’IPCC per a frenar l’augment de la temperatura global i totes les conseqüències soci ambientals que aquesta comportaria.

 • Els acords de COP26 han de mantenir un augment de temperatura global màxim d’1.5 °C. Per a això, les emissions globals han de caure almenys un 45% per a 2030 i els Plans Nacionals de Contenció d’emissions (NDC) han d’incorporar accions urgents en el curt termini.
 • Les exigències s’han de traslladar no tan sols als països emissors de gasos contaminants, sinó també als consumidors de béns tant públics com individuals, amb alt contingut de petjada de carboni.

2. Que totes les persones organitzades posseïm un gran poder com a motor de canvi.

 • Com a ciutadanes, podem incidir en l’agenda política; implicant-nos en processos polítics o en col·lectius d’activisme des de la noviolencia transformadora, per a recordar als agents de poder quines són les nostres inquietuds i, com a conseqüència, quins han de ser les seves prioritats.
 • Com a consumidores, podem incorporar pràctiques de decreixement; promoure l’economia circular; conduir la nostra demanda cap a productes neutres en carboni, de proximitat o de comerç just.

3. Que la presa de decisions mediambientals ha de ser inclusiva.

 • Cap ajuda per lluitar contra els efectes de l’emergència climàtica pot estar associada a crèdits que augmenten tant el Deute Global com la vulnerabilitat dels països més afectats. Els països del Sud global són els que menys emissions generen i també són els que patiran més les conseqüències de l’escalfament global, comptant amb escassos recursos econòmics per a enfrontar-se a aquests efectes.
 • Posem l’atenció sobre el fet que els Plans de Recuperació Verda no estan tenint en compte els efectes de les inversions empresarials en els drets humans. Per contra, aquests plans desenvolupen tecnologies de reducció d’emissions generant afectacions territorials i de drets humans importants en contextos d’ocupació colonial de territoris o de conflictes armats interns. Per exemple, en #SaharaOccidentalOcupado #TerritorioPalestinoOcupado
 • Davant els desplaçaments de migració climàtica, que ja s’estan produint i que augmentaran en els pròxims anys, ha de donar-se una resposta que garantitzi els drets humans, basada en el dret internacional, i des d’una visió humanitària i no securitaria.

4. Que l’impost mínim global del 15% a les multinacionals ha de ser debatut tenint en compte que:

 • No ha de significar un permís per a contaminar pagant (com ja passa amb els bons de carbó).
 • Ha d’implicar una redistribució global justa i discriminatòria segons l’afectació mediambiental ja generada.
 • Cal aportar claredat sobre davant qui tributaran les multinacionals.
 • L’impost deixa de tenir sentit si continuem mantenint el Tractat sobre la Carta de l’Energia, un acord internacional que estableix un esquema multilateral per a les inversions estrangeres en la indústria de l’energia. Aquest acord atorga grans drets a les grans multinacionals proveïdores d’energies fòssils per sobre dels drets que exigim les persones per a enfrontar la crisi climàtica. És fonamental abandonar immediatament el Tractat sobre la Carta de l’Energia perquè qualsevol ambició de frenar les emissions tingui sentit.
 • Els Tribunals del Sistema de Solució de controvèrsies entre inversor-Estat (ISDS, per les seves sigles en anglès) no poden intervenir en les polítiques de reducció de dependència de combustibles fòssils. Actualment, les multinacionals més contaminants estan exigint indemnitzacions quan els Estats prenen mesures per a reduir emissions. Per això, és fonamental posar fre a aquests tribunals regits per les lleis del benefici comercial i no per les lleis de la vida. #STOPISDS