Notícies 29/11/2023

Oferta de feina: Especialista en la prevenció dels abusos empresarials en context de conflicte

S'ofereix un lloc de substitució de la titular del lloc d'especialista en la prevenció dels abusos empresarials en context de conflicte, per a la coordinació de diferents projectes vinculats a l'àmbit d'aquesta línia estratègica, en l'àmbit de l'àrea Europa de NOVACT.

Especialista en la prevenció dels abusos empresarials en context de conflicte

Condicions 

 • Substitució per baixa de maternitat, de la titular de la línia estratègica per a la prevenció dels abusos empresarials en context de conflicte, a la seu central de NOVACT (Barcelona), amb possibilitat de continuïtat.
 • Incorporació immediata.

Salari

29.200 euros bruts anuals

Sobre l’organització

NOVACT és una associació independent i sense ànim de lucre amb seu central a Barcelona i amb oficines a Madrid, Càceres, Ramala (Palestina), Tunísia (Tunísia) i Ammán (Jordània). El nostre objectiu és promoure accions noviolentes per a la transformació social en defensa dels drets humans, la seguretat humana i la justícia social. Els projectes de cooperació internacional de l’organització es desenvolupen a les regions del Magrib i Mashrek, l’Est d’Europa i el Caucas, i es combinen amb estratègies d’incidència polític-social a Catalunya, Espanya i la resta d’Europa.

NOVACT prioritza la col·laboració amb moviments socials, atenent a les seves necessitats i facilitant la comunicació entre les demandes socials i les institucions.

NOVACT incorpora la perspectiva de gènere en totes les seves activitats, projectes i funcionament. Per tant, la sensibilitat i comprensió d’aquesta visió són fonamentals per a totes les candidatures.

Àrea de treball

Els abusos més greus als drets humans relacionats amb empreses es produeixen en contextos de conflicte armat i ocupació militar, en punts fronterers i on els estats autoritaris necessiten controlar la dissidència política. NOVACT denuncia els abusos i la impunitat del poder corporatiu, recolzant el desenvolupament de legislacions vinculants basades en els Principis Rectors de l’ONU sobre Empreses i Drets Humans.

En aquest sentit, la posició requerida s’integrarà a l’equip de l’àrea Europa, centrant-se en la prevenció d’abusos empresarials en context de conflicte (L3), una línia de treball iniciada el 2009 que investiga i denuncia les activitats d’empreses militars i de seguretat privada (EMSP). La recopilació de dades en zones afectades per conflictes armats i/o ocupació, com el Sàhara Occidental ocupat, Palestina, l’Iraq o Ucraïna, ens ha permès incidir de manera més efectiva en fòrums internacionals i nacionals per limitar i regular els processos de privatització de la guerra i la seguretat.

En aquest marc, NOVACT ha prioritzat la col·laboració amb coalicions d’organitzacions de la societat civil, centres de recerca i think tanks. A més, hem desenvolupat instruments de recerca rigorosos per analitzar l’impacte en els drets humans de les EMSP (Observatori Shock Monitor) i altres empreses transnacionals que operen al Magrib i al Mashrek (Observatori de Drets Humans i Empresa al Mediterrani – ODHE).

En aquest sentit, hem ampliat la nostre estratègia d’incidència política a nivell estatal i local amb la creació de la campanya 99,3% responsables per la millora de la protecció dels drets humans a través dels processos de contractació pública. 

Funcions i responsabilitats

S’ofereix un lloc de substitució de la titular del lloc d’especialista en la prevenció dels abusos empresarials en context de conflicte, per a la coordinació de diferents projectes vinculats a l’àmbit d’aquesta línia estratègica, en l’àmbit de l’àrea Europa de NOVACT. Concretament, les tasques a desenvolupar seran:

(1) Desenvolupament de campanyes. Dissenyar, coordinar i implementar estratègies, campanyes i accions que combinin els eixos d’investigació, sensibilització, mobilització social i incidència política, en cooperació amb equips de treball multidisciplinaris. 

(2) Relacions institucionals. Establir i mantenir relacions estratègiques amb representants d’organismes internacionals, organitzacions de la societat civil, donants, think tanks, mitjans de comunicació, moviments socials, etc.

(3) Gestió i coordinació de projectes. Implementació de projectes d’acord amb cronogrames, pressupostos i distribució d’activitats amb les sòcies del projecte; elaboració d’informes de seguiment tècnic i econòmic; entre d’altres.

(4) Organització d’esdeveniments. Liderar la preparació d’activitats de sensibilització (conferències, taules rodones, etc.), incidència política (fòrums internacionals de Nacions Unides, etc.),

(5) Producció de continguts. Elaboració de documents (briefings, policy papers, notes de premsa, documents guia, etc.) sobre la temàtica de Drets Humans, empreses i seguretat.

(6) Fundraising. Formulació de nous projectes a l’àmbit de treball dels drets humans i empreses, així com tasques de diversificació i captació de fons privats;

(7) Relacions organitzatives. La persona contractada formarà part d’un equip internacional que inclourà vàries reunions setmanals de coordinació a nivell de projecte i organització. Aquesta coordinació es complementarà amb traspàs d’informació continua a les seves supervisores sobre el desenvolupament dels projectes sota la seva responsabilitat.

Perfil requerit

Per a ser considerat per aquesta posició és necessari demostrar:

 • Almenys 2 anys d’experiència en el desenvolupament d’estratègies i accions de sensibilització, investigació i incidència polític-social;
 • Almenys 2 anys d’experiència en la gestió tècnica i econòmica de projectes de cooperació i educació al desenvolupament, incloent la formulació de nous projectes;
 • Llicenciada en las disciplines de Ciències Socials: Ciències Polítiques, Sociologia, Econòmiques, Comunicació, Dret,  Relacions Internacionals i/o similars;
 • Amplis coneixements sobre l’àmbit dels drets humans i empreses del sector militar i de seguretat;
 • Coneixements sobre la situació política a la Mediterrània, amb especial atenció a Palestina;
 • Bon nivell de la llengua anglesa, catalana i castellana;
 • Compromís amb la noviolència com a estratègia transformadora, la defensa dels drets humans i la justícia global;
 • Actitud proactiva, flexibilitat i adaptació als canvis;
 • Capacitat comunicativa i motivadora, treball en grup, dinamització de reunions i espais de debat;
 • Disponibilitat per viatjar puntualment a altres punts de l’Estat espanyol o a nivell internacional.

Les següents qualificacions seran altament valorades:

 • Experiència en el desenvolupament de campanyes comunicatives i/o treball en el sector de la comunicació;
 • Estudis de post-grau en relacions internacionals, cooperació internacional, dret internacional, seguretat internacional i construcció de pau i/o similar;
 • Experiència investigadora a l’àmbit dels drets humans, empreses transnacionals, conflictes i seguretat internacional, construcció de pau i/o similar;
 • Experiència en la captació de fons privats;
 • Participació en moviments socials, col·lectius i/o organitzacions de la societat civil enfocades en la defensa dels drets humans i la transformació social;
 • Coneixements de gestió de eines de comunicació 2.0 – xarxes socials i web;
 • Coneixement de la llengua àrab.

Contacte

Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV i una carta de motivació, incloent a l’assumpte del correu electrònic (ESPDHEMS-2023), abans del 10 de desembre de 2023 (inclòs) al correu: asier@novact.org

Per qualsevol dubte, utilitzeu aquest mateix correu y/o el telèfon: 935514714