Publicacions 26/09/2012

Apartheid contra el poble palestí

L’objectiu d’aquest informe és determinar si un crim d’apartheid està sent comès per Israel contra el poble palestí.

Descarrega l'informe
Data de publicació

26/09/2023

Autors

Luciana Coconi i David Bondia

L’objectiu d’aquest informe és determinar si un crim d’apartheid està sent comès per Israel contra el poble palestí. Adopta una postura no preconcebuda i analitza, d’una banda, la legislació internacional de drets humans i el dret internacional humanitari i, per altra banda, la legislació interna i la seva aplicació, tant a Israel com als Territoris Palestins Ocupats.

Al llarg de l’estudi, s’observa el que s’entén que és el crim d’apartheid. Sabem el que va passar a Sud-àfrica, sospitem que podria estar passant a Israel i als Territoris Palestins Ocupats, però poc s’ha investigat sobre per què va sorgir l’apartheid i va esdevenir un crim contra la humanitat i és exactament el que el seu contingut és legal.

Aquest informe reduït, que porta per títol “Apartheid contra el poble palestí” pretén, des de la distància -sense cap presa de partit preconcebuda- i des de l’anàlisi, per una part, de la normativa jurídica internacional en matèria de drets humans i del dret internacional humanitari i, d’altra banda, de la legislació nacional i de la seva aplicació, tant a Israel com als Territoris Palestins Ocupats, determinar l’existència o no d’un crim d’apartheid contra el poble palestí. Al llarg de l’estudi, podrem apreciar què s’entén per crim d’apartheid. Sabem què va passar a Sud-àfrica, sospitem què pot estar passant a Israel i als Territoris Palestins Ocupats, però ens hem detingut poc a analitzar perquè l’apartheid es va establir i es va configurar com a crim de lesa humanitat i quin és el seu contingut jurídic.

Si bé és cert que la Comunitat internacional va decidir tipificar la figura del crim d’apartheid arran del que estava passant a Sud-àfrica, una vegada superada la causa original de la seva creació -el règim segregacionista i racista sud-africà-, la persecució d’aquest crim de lesa humanitat continua vigent, ja sigui mitjançant l’establert a la Convenció contra l’apartheid, a l’Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional o en el Dret internacional consuetudinari.

Com disposa l’article 7 de l’Estatut de la Cort Penal Internacional, es tracta d’”actes inhumans comesos com a part d’un atac generalitzat o sistemàtic contra una població civil, amb coneixement de l’esmentat atac, comesos en el context d’un règim institucionalitzat d’opressió i dominació sistemàtics d’un grup racial sobre un o més grups racials i amb la intenció de mantenir aquest règim”. Tenint com a referent la definició més actual que ens ha estat donada, que recull tota la jurisprudència i el dret consuetudinari internacional sobre això, el present informe tracta de determinar, seguint també l’establert en la Convenció contra l’apartheid, si el poble palestí està sofrint una situació i una política equiparables.