Publicacions 03/09/2017

Bones pràctiques a la regió euro-mediterrània

El següent document té com a objectiu compartir bones pràctiques per prevenir totes les formes d'extremisme violent a la regió euro-mediterrània, que han estat classificades tant pels diferents objectius del Pla d'Acció de l'OPEV com per les tres regions principals de la regió euro-mediterrània.

Descarrega l'informe
Data de publicació

14/09/2017

La societat civil representa un recurs poc utilitzat per enfrontar l’extremisme violent. Podem oferir una visió positiva i no violenta del nostre futur junts que pot crear un missatge alternatiu efectiu davant les veus i els grups que promouen la violència. La societat civil necessita ser recolzada, protegida i habilitada per fer una contribució constructiva per enfrontar l’extremisme violent.

No obstant això, les posicions de bona voluntat expressades no han estat seguides de mesures reals sobre el terreny per reforçar la contribució de la societat civil en la prevenció de l’extremisme violent. De fet, hi ha una preocupació creixent que els Estats estan interessats a restringir l’espai de la societat civil. En nom de la lluita contra el terrorisme, els governs han limitat les llibertats polítiques i imposat mesures restrictives contra els defensors dels drets humans i els activistes de la societat civil en molts països. Els Estats invoquen sistemàticament la seguretat nacional i la seguretat pública per reduir l’espai de les activitats independents de la societat civil. En molts països, s’han utilitzat mesures legislatives i regulatòries especials per reprimir les ONG i els activistes que advocen pel canvi social i critiquen les polítiques governamentals. Aquestes mesures dificulten més la promoció dels drets humans i la tolerància com a element essencial en la prevenció de l’extremisme violent. És essencial mantenir i protegir la societat civil si volem abordar les condicions que afavoreixen la propagació del terrorisme.

El següent document té com a objectiu compartir bones pràctiques per prevenir totes les formes d’extremisme violent a la regió euro-mediterrània, que han estat classificades tant pels diferents objectius del Pla d’Acció de l’OPEV com per les tres regions principals de la regió euro-mediterrània.